CCHC

Lịch làm việc tuần 36/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 36/2018 của TT.HĐND và UBND huyện Chơn Thành

Số kí hiệu LT36/2018UBH
Ngày ban hành 02/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT.HĐND-UBND huyện
Người ký Bùi Phước Linh

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC

CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ UBND HUYỆN
(Tuần lễ 36 - Từ ngày 03/9/2018 đến 07/9/2018)
________________________

THỨ HAI (NGÀY 03/9):
Thường trực HĐND và UBND huyện nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.
THỨ BA (NGÀY 04/9):
SÁNG:                                                               
1. Tiếp công dân:  Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân
Thành phần cùng tiếp: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường,   Chánh Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.
Thời gian, địa điểm: Cả ngày, bắt đầu lúc 7g30 tại Ban TCD – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng, PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt cùng dự làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp Minh Hưng III (theo Kế hoạch số 174/KH-HĐND ngày 8/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Thành phần cùng dự: TP. Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Khu công nghiệp cao su Bình Long (Xe 93A-0610).
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện (Tổ giúp việc BCĐ chuẩn bị báo cáo).
Thành phần mời dự: Trưởng Công an huyện và Đội CSQLHC về TTXH Công an huyện, TP.Tư pháp, VP: CVP, CV Lịch.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì họp chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Công an huyện; Chủ tịch các Hội: Cựu chiến binh, Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ; Bí thư Huyện đoàn; TP.Văn hóa và Thông tin, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, TP.Tư pháp, VP: PCVP.Huỳnh Thanh Xuân, CV: Tuyền.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ TƯ (NGÀY 05/9):
SÁNG:                                                               
1. Lãnh đạo TT.HĐND và UBND huyện dự khai giảng năm học mới 2018-2019:
(1) Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân dự khai giảng năm học 2018-2019 tại trường THCS Lương Thế Vinh.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trường THCS Lương Thế Vinh (Xe 93A-000.18).
(2) PCT.HĐND huyện Hà Duy Đạt dự khai giảng năm học 2018-2019 tại trường THCS Minh Lập.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trường THCS Minh Lập (Xe 93A-0610)
(3) PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng dự khai giảng năm học 2018-2019 tại trường THCS Minh Thành.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trường THCS Minh Thành (Xe 93A-0610)
(4) PCT.UBND huyện Phạm Văn Hùng dự khai giảng năm học 2018-2019 tại trường THPT Chu Văn An.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Trường THPT Chu Văn An (Xe 93A-000.18).
2. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân chủ trì họp nghe báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018 và tình hình giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo năm 2018.
Thành phần mời dự:  Chánh Thanh tra huyện, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV.Hà, Lịch.
Thời gian, địa điểm: 9g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với Đoàn kiểm tra việc chấp hành  các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn huyện.
Thành phần mời dự:  Lãnh đạo Công an huyện và Đội An ninh Công an huyện, CHT.Ban CHQS, CVP.Huyện ủy, TP.Tư pháp, TP.Nội vụ, TP.Tài chính – Kế hoạch, VP: CVP, PCVP Vũ Thị Minh Thúy, CV: Luyến.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về đường vào Trung tâm VHTT Liên đoàn Lao động tỉnh (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện chuận bị nội dung).
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, Phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 14g00 tại phòng họp B – UBND huyện.
THỨ NĂM (NGÀY 06/9):
SÁNG:
Chủ tịch và các PCT.UBND huyện họp nghe phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo thông qua tổng hợp các nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Chơn Thành tỷ lệ 1/5000.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo TT.HĐND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng), TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Tài chính –Kế hoạch, GĐ.Ban QLDA huyện, Bí thư Đảng ủy và CT, các PCT.UBND thị trấn Chơn Thành, ông Đặng Hiếu Thảo – Bí thư Đảng ủy xã Thành Tâm, VP: CVP, CV: Lịch.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
CHIỀU:
PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Nghe báo cáo về hồ sơ và dự thảo kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án đường trục chính KCN Chơn Thành (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện, UBND xã Thành Tâm báo cáo);
(2) Xem xét giải quyết những tồn tại của dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân 38,5ha (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm PTQĐ huyện chuẩn bị báo cáo).
(3) Xem xét về việc thực hiện bản án của TAND tỉnh liên quan đến công tác bồi thường dự án đường Hồ Chí Minh (UBND xã Thành Tâm báo cáo).
Thành phần mời dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tư pháp, Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ huyện, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND xã Thành Tâm, VP: CVP, PCVP Huỳnh Thanh Xuân, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 13g30, tại phòng họp A – UBND huyện.
THỨ SÁU (NGÀY 07/9):
SÁNG:
1. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân làm việc với Đoàn thanh tra của Công an tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn.
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Công an huyện và Chỉ huy các Đội: An ninh, Cảnh sát QLHC về TTXH, Cảnh sát giao thông; TP.Tư pháp, TP.Văn hóa và thông tin, TP.Lao động – Thương binh và xã hội, VP: CVP, CV: Luyến.
Thời gian, địa điểm: 7g30, tại Phòng họp A – UBND huyện.
2. PCT.UBND huyện Tạ Hữu Dũng chủ trì họp:
(1) Làm việc với Công ty Becamex Bình Phước và Trung tâm PTQĐ tỉnh về công tác thanh quyết toán, tạm ứng kinh phí phục vụ công tác bồi thường GPMB dự án KCN và dân cư Becamex Bình Phước.
Thành phần cùng dự: TP.Tài nguyên và Môi trường, VP: CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g00, tại Phòng họp B – UBND huyện.
(2) Xét phương án, chính sách tái định cư dự án Khu dân cư đô thị và TMDV Suối Đôi Chơn Thành (phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị nội dung, tài liệu).
Thành phần mời dự: Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ tỉnh, TP.Tài nguyên và Môi trường, TP.Kinh tế - Hạ tầng, TP.Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện, Chủ tịch UBND TT.Chơn Thành, VP: CVP, CV Lành.
Thời gian, địa điểm: 8g30, tại phòng họp B – UBND huyện.
CHIỀU:
Thường trực HĐND và UBND huyện làm việc tại trụ sở.

 
 

TL.TT.HĐND VÀ UBND HUYỆN
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)
Bùi Phước Linh

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT.HĐND-UBND huyện"

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Hôm nay10,692
  • Tháng hiện tại79,859
  • Tổng lượt truy cập5,840,939
Lịch làm việc
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây