Lịch làm việc tuần 39/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Lịch làm việc tuần 39/2018 của TT&BTV Huyện ủy Chơn Thành

Số kí hiệu LT39/2018HU
Ngày ban hành 22/09/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký HUỲNH THANH XUÂN

Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
*

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 21 tháng 9 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 39 (từ ngày 24/9/2018 đến 28/9/2018)

-----

 Thứ hai (24/9/2018):
Sáng:    09 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên họp thứ 53 - khóa XI).
              Mời dự: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Nội dung:
                  + Công tác tổ chức cán bộ. (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
                  + Thông qua tờ trình của các đơn vị. (Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung).
                  + UBND huyện báo cáo xin một số chủ trương, nhiệm vụ.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (25/9/2018):                                                    
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) trực tiếp công dân định kỳ.
              Cùng dự: Lãnh đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện; Đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy.
              Địa điểm: Ban tiếp công dân - UBND huyện.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự buổi kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng về công tác dân vận năm 2018.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW) ủy nhiệm Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy) chủ trì thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Thành (07 giờ 30 đến 09 giờ 30) và Đảng bộ xã Minh Lập (09 giờ 30 đến 11 giờ 30). (Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ và Đảng bộ các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Minh Thành và Đảng bộ xã Minh Lập.
                   + Thành viên Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (theo Quyết định số 996-QĐ/HU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã: Minh Thành và Minh Thắng.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Tổ chức Huyện ủy.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW) chủ trì thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Thắng (13 giờ 30 đến 15 giờ 00) và Đảng bộ xã Quang Minh (15 giờ 00 đến 16 giờ 30). (Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ và Đảng bộ các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Minh Thắng.
                   + Thành viên Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (theo Quyết định số 996-QĐ/HU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã: Minh Thắng và Quang Minh.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ tư (26/9/2018):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW) chủ trì thẩm định Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Minh Long (07 giờ 30 đến 09 giờ 30) và Đảng bộ thị trấn Chơn Thành (09 giờ 30 đến 11 giờ 30). (Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ và Đảng bộ các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
                   + Thành viên Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (theo Quyết định số 996-QĐ/HU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy: Xã Minh Long và thị trấn Chơn Thành.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW) chủ trì thẩm định dự Đề án sắp xếp hệ thống chính trị xã, thị trấn theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Đảng bộ xã Nha Bích (13 giờ 30 đến 15 giờ 00) và Đảng bộ xã Thành Tâm (15 giờ 00 đến 16 giờ 30). (Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ và Đảng bộ các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đại diện lãnh đạo UBND huyện.
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Thành Tâm.
                   + Thành viên Tổ giúp việc BCĐ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW (theo Quyết định số 996-QĐ/HU, ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy), gồm các đồng chí: Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Vũ Nhật Khoát (UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy), Đỗ Thị Thùy Trang (UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Lê Xuân Phần (HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy), Vũ Hải Châu (Trưởng phòng Nội vụ huyện), Nguyễn Văn Dũng (Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), Nguyễn Thị Kim Loan (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy).
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã: Nha Bích và Thành Tâm.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ năm (27/9/2018):
Sáng:    - 07 giờ 00: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã.
              Địa điểm: Khu di tích lịch sử Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
              - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với các đồng chí Bí thư kiêm Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn.
              Cùng dự: Đ/c Ngô Tấn Tài (HUV - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Thành).
              Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 00: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Văn Bằng (UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy) dự Ngày hội “Kết nối ý tưởng sáng tạo” năm 2018 do Cụm thi đua số 2 trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức.
              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
Chiều:   13 giờ 30: Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện chủ trì họp giao ban khối xã, thị trấn quý III/2018.
          Thành phần:
+ Các đồng chí UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ các xã, thị trấn.
+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.
+ Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Điện lực, Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Ngân hàng CSXH, Phòng Nội vụ, Trung tâm BDCT.
+ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND - UBND - UBMTTQVN các xã, thị trấn.
+ Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện (dự đưa tin).
              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
Thứ sáu (28/9/2018):   
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 18/2018.
              Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy. (Xe 93A - 0775).
              - 08 giờ 30: Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự lễ công bố Quyết định tiếp nhận chi bộ công ty Becamex Bình Phước và Quyết định thành lập chi bộ công ty Trung Thành Bình Phước trực thuộc Đảng bộ huyện.
              Thành phần: Theo Thư mời số 63-TM/HU, ngày 19/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Đã ký
 
Lê Xuân Phần

 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay15,008
  • Tháng hiện tại15,008
  • Tổng lượt truy cập12,560,521

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:17

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 138 | lượt tải:31

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 131 | lượt tải:134

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 125 | lượt tải:29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây