Lịch làm việc tuẩn thứ 21 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Lịch làm việc tuẩn thứ 21 của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy

Số kí hiệu 21/LT-HU
Ngày ban hành 19/05/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/07/2018
Thể loại Lịch làm việc tuần
Lĩnh vực Lịch làm việc tuần
Cơ quan ban hành TT và BTV Thị Uỷ
Người ký HUỲNH THANH XUÂN

Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC
HUYỆN ỦY CHƠN THÀNH
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chơn Thành, ngày 18 tháng 5 năm 2018
LỊCH LÀM VIỆC
của Thường trực và Ban Thường vụ Huyện ủy
Tuần thứ 21 (từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018)
Thứ hai (21/5/2018):
Sáng:    09 giờ 00: Họp Thường trực Huyện ủy (phiên họp thứ 45 - khóa XI).
              Mời dự: Đ/c Trần Minh Trọng (UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy).
              Nội dung: Thông qua Đề án của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ ba (22/5/2018):     
Sáng:    Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Chiều:   Thường trực Huyện ủy làm việc tại trụ sở.
Thứ tư (23/5/2018):
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ thị trấn Chơn Thành (07 giờ 30 đến 09 giờ 30) và Đảng bộ xã Minh Hưng (09 giờ 30 đến 11 giờ 30) . (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Minh Hưng.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Chơn Thành và Đảng ủy xã Minh Hưng.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ xã Minh Thành (13 giờ 30 đến 15 giờ 00) và Đảng bộ xã Minh Long (15 giờ 00 đến 16 giờ 30). (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Minh Thành và Đảng bộ xã Minh Long.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Thành và Đảng ủy xã Minh Long.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ năm (24/5/2018):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) dự Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018, lễ ra trường cho học sinh lớp 12 và bàn giao đoàn viên về địa phương của Trường THPT Chơn Thành.
              Địa điểm: Trường THPT Chơn Thành. (Xe 93A - 0775).
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ xã Thành Tâm (07 giờ 30 đến 09 giờ 30) và Đảng bộ xã Minh Thắng (09 giờ 30 đến 11 giờ 30). (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Thành Tâm và Đảng bộ xã Minh Thắng.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thành Tâm và Đảng ủy xã Minh Thắng.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
              - 07 giờ 30: Thường trực Huyện ủy ủy nhiệm lãnh đạo UBND huyện dự Lễ tổng kết, tuyên dương học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi - học sinh tiên tiến năm học 2017 - 2018 của Trường THPT Chu Văn An.
              Địa điểm: Trường THPT Chu Văn An.      
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ xã Minh Lập (13 giờ 30 đến 15 giờ 00) và Đảng bộ xã Nha Bích (15 giờ 00 đến 16 giờ 30). (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Minh Lập và Đảng bộ xã Nha Bích.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã Minh Lập và Đảng ủy xã Nha Bích.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Thứ sáu (25/5/2018):   
Sáng:    - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 07 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ xã Quang Minh (07 giờ 30 đến 09 giờ 30) và Đảng bộ Công an huyện (09 giờ 30 đến 11 giờ 30). (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ xã Quang Minh và Đảng bộ Công an huyện.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Minh và Đảng ủy Công an huyện.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
Chiều:   - Đ/c Nguyễn Tấn Hải (UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy) làm việc tại trụ sở.
              - 13 giờ 30: Đ/c Trần Thanh Sơn (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện) chủ trì thẩm định dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 và công tác nhân sự (nếu có) của Đảng bộ Quân sự huyện (13 giờ 30 đến 15 giờ 00) và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện (15 giờ 00 đến 16 giờ 30). (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và đồng chí UVBTV phụ trách đảng bộ chuẩn bị nội dung).
              Cùng dự:
                   + Đ/c UVBTV Huyện ủy phụ trách Đảng bộ Quân sự huyện và Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện.
                   + Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.
                   + Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự huyện và Đảng ủy Trung tâm Y tế huyện.
              Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
(Lịch làm việc này thay thư mời và được đăng trên Website của UBND huyện Chơn Thành: http://chonthanh.binhphuoc.gov.vn)
  T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Lê Xuân Phần

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch làm việc tuần"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "TT và BTV Thị Uỷ"

Lịch làm việc
Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay15,458
  • Tháng hiện tại15,458
  • Tổng lượt truy cập12,560,971

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:17

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 138 | lượt tải:31

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 131 | lượt tải:134

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 125 | lượt tải:29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây