hien ke
sn bac

CHƠN THÀNH: Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu - 17/02/2023 14:50 361 0
Ngày 16/02/2023, UBND thị xã Chơn Thành đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác đầu tư công năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị
 
h1
Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt chủ trì hội nghị
Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thường trực Thị ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách các xã, phường; Thường trực HĐND thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các Ban HĐND thị xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN và các Hội: Nông dân, Cựu chiến binh, Liên hiệp phụ nữ, Thị đoàn, Người cao tuổi; Điện lực Chơn Thành, Viễn thông Chơn Thành, Kho bạc Nhà nước; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thị xã, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Chủ tịch UBND các xã, phường.
 
h2
Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Trịnh Quang Trung - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch đã thông qua báo cáo tổng kết công tác đầu tư công năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo đó kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 31/1/2023 của UBND thị xã cụ thể như sau:
Đến hết ngày 31/01/2023 giải ngân được 495,613/561,555 tỷ đồng, đạt 88,3% kế hoạch vốn điều chỉnh được giao, trong đó:
Theo nguồn vốn đầu tư:
(1) Vốn thực hiện các CTMTQG: 4,5/4,572 tỷ đồng, đạt 98,4%, gồm:
- Chương trình MTQG nông thôn mới: 4,5/4,5 tỷ đồng, đạt 100%.
- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 0/19 triệu đồng, đạt 0%.
- Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi: 0/53 triệu đồng, đạt 0%.
(2) Vốn ngân sách tỉnh quản lý: 115,282/115,302 tỷ đồng, đạt 99,9%
(3) Vốn ngân sách thị xã quản lý: 226,538/273,249 tỷ đồng, đạt 82,9%, gồm:
- Nguồn vốn tỉnh phân cấp: 20,262/26,985 tỷ đồng, đạt 75,1%.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 182,323/217,500 tỷ đồng, đạt 83,8%.
- Nguồn năm 2021 chuyển sang 2022: 23,952/28,764 tỷ đồng, đạt 83,3%.
(4) Vốn ngân sách xã, phường quản lý: 149,293/168,432 tỷ đồng, đạt 88,6%, gồm:
- UBND phường Minh Hưng: 56,723/70,434 tỷ đồng, đạt 80,5%.
- UBND phường Minh Long: 36,500/38,361 tỷ đồng, đạt 95,1%.
- UBND phường Thành Tâm: 7,149/9,204 tỷ đồng, đạt 77,7%.
- UBND phường Minh Thành: 17,894/18,062 tỷ đồng, đạt 99,1%.
- UBND xã Nha Bích: 118/120 triệu đồng, đạt 98,2%.
- UBND xã Minh Thắng: 6,308/6,433 tỷ đồng, đạt 98,1%.
- UBND xã Minh Lập: 20,438/21,591 tỷ đồng, đạt 94,7%.
- UBND xã Quang Minh: 4,164/4,227 tỷ đồng, đạt 98,5%.
Theo Chủ đầu tư:
- Ban QLDA ĐTXD thị xã: 190,624/207,802 tỷ đồng, đạt 91,7%.
- Phòng Quản lý Đô thị: 58,838/66,724 tỷ đồng, đạt 88,2%.
- UBND phường Hưng Long: 5,855/6,0 tỷ đồng, đạt 97,6%.
- UBND phường Minh Hưng: 56,723/70,434 tỷ đồng, đạt 80,5%.
- UBND phường Minh Long: 36,500/38,361 tỷ đồng, đạt 95,1%.
- UBND phường Thành Tâm: 7,149/9,204 tỷ đồng, đạt 77,7%.
- UBND phường Minh Thành: 32,921/38,702 tỷ đồng, đạt 85,1%.
- UBND xã Nha Bích: 17,958/18,070 tỷ đồng, đạt 99,4%.
- UBND xã Minh Thắng: 37,055/37,180 tỷ đồng, đạt 99,7%.
- UBND xã Minh Lập: 23,193/24,765 tỷ đồng, đạt 93,7%.
- UBND xã Quang Minh: 28,040/28,103 tỷ đồng, đạt 99,8%.
Báo cáo đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư các dự án; công tác phối hợp với địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án và xử lý những khó khăn, vướng mắc; Báo cáo đánh giá công tác Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng; công tác thẩm định; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục triển khai các dự án đầu tư công; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện; Báo cáo đánh giá về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải tỏa thi công nâng cấp, mở rộng các tuyến đường; đánh giá sự tác động của các dự án đầu tư công đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; Báo cáo đánh giá về việc chấp hành các quy định pháp luật về đấu thầu; việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư lần lượt được các đồng chí Giám đốc Ban QLDA ĐTXD thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị, Chủ tịch UBND các phường: Minh Hưng, Hưng Long, Minh Long, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày tại hội nghị.

 
h3
Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Trịnh Quang Trung báo cáo tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã  thay mặt UBND thị xã ghi nhận sự cố gắng, tích cực, chủ động của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án đầu tư công, cũng như UBND các xã, phường trong triển khai, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 và nhấn mạnh " xác định năm 2023, là năm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo tiền đề để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra". Để phát huy những kết quả đã đạt được trong đầu tư công của thời gian qua; chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những tồn tại để có kế hoạch thực hiện hiệu quả nhất, trong đó cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm như sau:
Thứ nhất, phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao làm chủ đầu tư phải khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện làm cơ sở theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thường xuyên rà soát, đôn đốc thực hiện, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2023. Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đôn đốc, các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo quy định.
Thứ hai, đối với những dự án phải giải phóng mặt bằng, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bồi giải phóng mặt bằng
Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư phải tăng cường tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, các cá nhân đồng thuận hiến tặng hoặc trả lại đất, bàn giao mặt bằng và chấp hành các quyết định của cơ quan nhà nước về thu hồi đất để thực hiện dự án. Công khai các chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ  tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (nếu có). Các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn vướng mắc trong công tác GPMB, xây dựng kế hoạch cụ thể của từng dự án nhằm đảm bảo việc giải phóng mặt bằng phải thực hiện trước một bước để có mặt bằng sạch giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ.
Thứ ba, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng dự án cụ thể, nhất là các dự án khởi công mới, đảm bảo đạt mục tiêu, hiệu quả đầu tư và kết quả đầu ra của từng dự án; nâng cao chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án.
Các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã phải tham mưu thực hiện chặt chẽ việc lâp, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công nhất là công tác giám sát đấu thầu; tuyệt đối không được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư khi không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả; làm tốt công tác lựa chọn, khảo sát, lập dự án, thực hiện dự án, đưa công trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
Thứ tư, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Tăng cường vai trò giám sát của HĐND, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng đối với hoạt động đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về chấp hành quy định của pháp luật trong đầu tư XDCB, chú trọng kiểm tra chất lượng và hiệu quả công trình; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng.
Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương quyết toán dự án hoàn thành, bảo đảm thời gian lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.
Đối với dự án chuyển tiếp: Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai (đặc biệt là công tác bồi thường GPMB), lựa chọn nhà thầu (nếu có) để tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao
Đối với dự án khởi công mới: Chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu ngay sau khi có quyết định giao vốn và khởi công dự án trong đầu quý II năm 2023. Trong quá trình thực hiện đầu tư, khi có khối lượng phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân nguồn vốn, không để dồn khối lượng, ảnh hưởng đến tiến độ chung, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.
Chủ đầu tư các dự án phải chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về đầu tư công theo quy định của pháp luật; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, phải đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc
Nhân dịp này, UBND thị xã cũng đã khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022 trên địa bàn thị xã.
 
h4
Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2022
 

Tác giả bài viết: Thu Uyên - Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập0
  • Hôm nay1,033
  • Tháng hiện tại141,468
  • Tổng lượt truy cập14,518,530

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 152 | lượt tải:14

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 91 | lượt tải:55

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 588 | lượt tải:140

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 286 | lượt tải:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây