hien ke
sn bac

THỊ XÃ CHƠN THÀNH: KHÔNG KHÍ VUI TƯƠI TẠI LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 10/2022.

Thứ hai - 03/10/2022 22:12 1.054 0

THỊ XÃ CHƠN THÀNH: KHÔNG KHÍ VUI TƯƠI TẠI LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 10/2022.

Sáng hôm nay, thứ Hai ngày 03/10/2022, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 10/2022. Lễ chào cờ diễn ra trong không khí vươi tươi, phấn khởi với sự tham dự của các Lãnh đạo TT.HĐND – UBND thị xã cùng đông đảo Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thị xã. Đây là Lễ chào cờ đầu tiên khi Chơn Thành trở thành thị xã - đô thị thứ tư của tỉnh Bình Phước.
Tại Lễ chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đã quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2022, đó là: 
1. Về công tác chỉ đạo điều hành: 
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau khi thị xã Chơn Thành chính thức đi vào hoạt động, như: tổ chức sắp xếp các tổ chức Đảng, đoàn thể, ban ngành, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, cơ quan hành chính cấp xã; chuyển đổi các giấy tờ hành chính đối với cá nhân, tổ chức (căn cước công dân, giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan) và không thực hiện thu phí chuyển đổi; điều chỉnh sửa đổi, bổ sung hồ sơ địa giới hành chính và hồ sơ địa chính các cấp theo quy định…(theo Kế hoạch 241/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh)  Phòng Nội vụ chủ trì, cùng Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện. 
- Sớm ổn định tổ chức và sắp xếp nhiệm vụ để phòng Quản lý Đô thị, phòng Kinh tế  đi vào hoạt động. Chỉ đạo các phòng chuyên môn hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc  Phòng Nội vụ chủ trì, tham mưu.
- Xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về điều chỉnh các nội dung, các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng huyện Chơn Thành (02/4/1975 - 02/4/2023) và 20 năm thành lập Chơn Thành (02/5/2003 - 02/5/2023)  Văn phòng chủ trì, phối hợp phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý Đô thị tham mưu. 
- Tiếp tục quan tâm quán triệt, triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM năm 2022. Quan tâm quán triệt thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Thị xã ủy về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và tổ chức hội nghị kiểm điểm với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện. 
- Khẩn trương hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các kết luận, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Huyện ủy tại công văn số 310-CV/HU ngày 23/8/2022 của BTV Huyện ủy  Yêu cầu Thư ký các Tổ khẩn trương tham mưu thực hiện, phối hợp Văn phòng Huyện ủy để tham mưu, trình Ban Thường vụ thông qua trước 15/10/2022. 

 

2. Về một số nhiệm vụ trên từng lĩnh vực:
* Về lĩnh vực kinh tế: 

- Tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ về: giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thị xã năm 2023. Thực hiện công tác đấu giá đất và giải quyết kịp thời hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất để tăng nguồn thu về tiền sử dụng đất theo phương án đã phê duyệt.
- Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thị xã Chơn Thành trong tháng 10. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án (Mở rộng TTHC, dự án KCN dân cư Becamex – Bình Phước, các dự án đường điện, đường giao thông,…), đặc biệt là dự án khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi và đôn đốc hỗ trợ Công ty Cổ phần Thành Hưng giải quyết dứt điểm những tồn tại liên quan đến dự án Khu Trung tâm Thương mại Dân cư Thành Hưng. 
- Phối hợp Sở Xây dựng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết các vấn đề liên quan để triển khai Đề án xây dựng nhà ở xã hội đã được Tỉnh ủy phê duyệt.
- Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung và quy hoạch phân khu các phường trực thuộc. Rà soát các nội dung về quy hoạch và chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành. Tiếp tục thực hiện kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, chỉnh trang đô thị .
- Chú trọng công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, bố trí trực đảm bảo ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai.  
- Quan tâm chỉ đạo về sản xuất nông nghiệp, công phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tập trung đẩy nhanh thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Khu dân cư kiễu mẫu, xây dựng đường GTNT theo cơ chế đặc thù; đặc biệt phải theo dõi, bám sát Văn phòng điều phối tỉnh để tham mưu hoàn thiện hồ sơ công nhận hoàn thành Nông thôn mới.
* Về lĩnh vực khoa giáo văn xã: Tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ của khối theo Kế hoạch đã phê duyệt, trong đó: 
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; công tác điều tra trình độ văn hóa nhân dân năm 2022; quan tâm theo dõi triển khai nhiệm vụ học kỳ I năm học 2022-2023.
- Rà soát, đôn đốc kết hợp kiểm tra việc giải quyết chế độ hỗ trợ theo NQ08;  tăng cường tham mưu công tác quản lý lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở SXKD ngoài KCN; đôn đốc thực hiện công tác giảm nghèo; thực hiện công tác an sinh xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các phong trào văn hóa TDTT; theo dõi và đẩy mạnh tham mưu về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính.
- Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, chú ý về phòng chống sốt xuất huyết; cảnh giác với Covid-19, chú trọng tuyên truyền thực hiện phương châm thực hiện 2K, tiêm phòng vắc-xin. Đặc biệt là tập trung khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại về thanh quyết toán kinh phí. 
- Quan tâm giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch; thực hiện công tác phổ biến pháp luật theo kế hoạch. 
* Về quốc phòng, an ninh và nội chính: 
- Rà soát, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phát sinh, chú trọng xử lý các vụ việc trễ hạn; đẩy nhanh các cuộc thanh tra đã phê duyệt kế hoạch; thực hiện đề án số 04-ĐA/TU ngày 25/6/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 
- Rà soát, sắp xếp bộ máy, biên chế các cơ quan đơn vị sau khi chính quyền đô thị đi vào hoạt động, đặc biệt là rà soát, điều hòa giáo viên đảm bảo công tác dạy học năm học 2022-2023; tập huấn công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2022.   
-Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội năm 2022. Đặc biệt, triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” - 04/10; công tác diễn tập năm 2022 tại xã Minh Thành và Minh Hưng.
*
Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt nhấn mạnh “Trong tháng 10, khối lượng các công việc là rất nhiều. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng từng cơ quan đơn vị phải tập trung công việc; quan tâm động viên CBCC, VC tiếp tục phát huy trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nỗ lực trong công tác, hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.
Toàn cảnh Lễ chào cờ đầu tháng 10/2022
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ TỔNG HỢP

Tác giả bài viết: VP.HĐND&UBND HUYỆN TỔNG HỢP

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay8,683
  • Tháng hiện tại209,836
  • Tổng lượt truy cập14,586,898

88/TB-TTPTQĐ

Về việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô (cụm BT-1) Khu dân cư, đô thị và dịch vụ thương mại Suối Đôi (Khu phố 6, phường Hưng Long)

lượt xem: 224 | lượt tải:20

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 121 | lượt tải:62

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 629 | lượt tải:148

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 313 | lượt tải:19
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây