Thị xã Chơn Thành tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 01 năm 2023

Thứ tư - 18/01/2023 10:02 342 0
Sáng ngày, ngày 09/01/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Lễ chào cờ đầu năm 2023. Tham dự Lễ chào cờ, có Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thị xã, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thị xã.

Tại buổi chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã đã thông tin tổng quan kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Về phát triển kinh tế xã hội: Có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra; giá trị sản xuất các lĩnh vực còn đạt thấp; thu ngân sách thực hiện đến ngày 31/12/2022 là: 794 tỷ 720 triệu đồng, đạt 115,5% dự toán tỉnh giao và đạt 82,8% dự toán HĐND thị xã thông qua bằng 89,6% so với cùng kỳ năm trước; Chi ngân sách thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 874 tỷ 874 đồng, đạt 119,4% so với dự toán tỉnh giao và đạt 84,1% dự toán HĐND thị xã thông qua, bằng 77% so với cùng kỳ năm trước.

- Về văn hóa xã hội: Các nhiệm vụ được tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm như xây dựng trường chuẩn, dạy và học trong điều kiện bình thường mới, đề án thành lập trường THCS và THPT Minh Hưng đã được UBND tỉnh phê duyệt; năm học 2021-2022 đã hoàn thành; công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; công tác tuyên truyền và hoạt động văn hóa thông tin được đẩy mạnh, công tác tổ chức Đại hội TDTT được triển khai đúng kế hoạch. Phòng chống dịch Covid-19, tiêm phòng vắc-xin được chú trọng; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân khắc phục những tồn tại lĩnh vực y tế đã được quan tâm, tháo gỡ. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, ngày càng cải tiến đi vào nề nếp; việc tiếp nhận giải quyết TTHC chưa thực sự đạt yêu cầu, còn hồ sơ trễ hẹn do khách quan và cả chủ quan. Các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh được tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra, hoàn thành công tác diễn tập phòng thủ; an ninh trật tự được đảm bảo. Đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai các kết luận, chỉ thị, đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đánh giá cuối năm tập thể và cán bộ công chức, viên chức cuối năm rất đáng biểu dương khích lệ, với 05/39 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, còn lại là 34 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; tất cả 79 cán bộ, công chức tại các Ban HĐND thị xã và các cơ quan hành chính đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; 21/201 viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 173 viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và  07 viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, năm 2023 cần có sự quyết tâm cao, sự vào cuộc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thị xã Chơn Thành.

Phát biểu tại Lễ chào cờ tháng 01/2023, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần có sự phối hợp của toàn bộ các cơ quan, đơn vị như sau:

(1) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn tất hồ sơ giải ngân đầu tư công, tất toán hồ sơ các dự án được giao làm chủ đầu tư.

(2) Các phòng ban, cơ quan đơn vị đề ra các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực cho năm mới, kiện toàn các hội đồng, các ban chỉ đạo, cũng như việc giao quyền, phân công nhiệm vụ từ đầu năm.

* Đối với lĩnh vực kinh tế:
(1). Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Chi cục Thuế chủ trì tập trung rà soát các nguồn thu, để có giải pháp cụ thể, phấn đấu thu đạt kế hoạch, chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, chủ trì, tham mưu cùng Ban QLDA ĐTXD thị xã, phòng Quản lý Đô thị, các chủ đầu tư hoàn thành tiến độ các dự án đầu tư công, đặc biệt là công tác giải ngân và quyết toán, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư công.

(2). Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu việc triển khai chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, đảm bảo ATTP, phòng chống dịch bệnh động vật trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023; Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Khu dân cư kiểu mẫu.

 (3). Phòng Quản lý đô thị tham mưu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, để họp thông qua và trình phê duyệt trong tháng 02 năm 2023, đây là việc cấp thiết mà người dân chờ đợi để được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, các tổ chức thực hiện các dự án.

(4). Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án Becamex - Bình Phước; Triển khai xây dựng kế hoạch xác định giá đất năm 2023 trên địa bàn thị xã; Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2022.

* Đối với lĩnh vực khoa giáo văn xã:
(1). Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Truyền thanh – Truyền hình tham mưu triển khai, hoàn thành các hoạt động, thông tin tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng mừng xuân Quý Mão 2023, chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023).

(2). Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

(3). Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu thực hiện tăng tốc tiến độ thực hiện trường chuẩn quốc gia; Triển khai Kế hoạch xây dựng trường học thông minh, trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia năm 2023, Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

(4). Trung tâm Y tế thị xã chú trọng đảm bảo công tác khám chữa bệnh, phân công ca trực, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023.

(5). Phòng Tư pháp chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của thị xã, Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

* Đối với lĩnh vực nội chính:
(1). Thanh tra thị xã chủ trì, cùng các đơn vị tiếp tục tập trung rà soát xử lý các vụ việc phức tạp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư; xây dựng kế hoạch thanh tra và PCTN năm 2023; Triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

(2). Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung đôn đốc việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, Triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2023, Nhanh chóng hoàn thiện và trình Kế hoạch công tác năm 2023, Quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, tổ chức Hội đồng thẩm định chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 của các xã, phường. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tham mưu các đầu việc trên.

(3). Ban chỉ huy Quân sự thị xã và Công an thị xã chủ trì tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN, tập trung thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề do Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh triển khai. Tiếp tục các bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023. Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị công tác quốc phòng địa phương năm 2023.

Tại buổi lễ Chào cờ đặc biệt này, Chủ tịch UBND thị xã đã gửi tới các vị lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thị xã cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Người dân thị xã Chơn Thành sang năm mới mọi việc hanh thông, thuận buồm xuôi gió, đón Tết Nguyên đán Quý Mão sức khỏe dồi dào, ngập tràn hạnh phúc.

 
h2
Ông Hà Duy Đạt chủ tịch UBND thị xã dự lễ chào cờ và thông tin tổng quan kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
h3
 
h1
 
h5
Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tham dự chào cờ đầu tháng 01/2023

Tác giả bài viết: Văn phòng HĐND và UBND TX Chơn Thành tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay6,450
  • Tháng hiện tại810,529
  • Tổng lượt truy cập12,514,339

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 63 | lượt tải:14

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 119 | lượt tải:29

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 123 | lượt tải:130

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 113 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây