hien ke
sn bac

Thị xã Chơn Thành tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 02 năm 2023

Thứ tư - 08/02/2023 13:59 1.383 0
Sáng ngày 06/02/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 02/2023. Tham dự Lễ chào cờ gồm có lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thị xã, lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thị xã.

Tại Lễ chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2023 như sau:  

(1) Về hoạt động của Thường trực HĐND thị xã: Đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã, khóa XII tại các xã, phường vào đầu tháng 01.
(2) Về điều hành chỉ đạo của UBND thị xã: Đã tổ chức họp thành viên UBND thị xã hàng tháng theo đúng quy chế.
(3) Về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm chỉ đạo, điều hành bám sát chương trình kế hoạch đề ra, cụ thể:

- Về kinh tế: Thu ngân sách trong tháng 01/2023 : 37,732 tỷ đồng, đạt 4,5% dự toán tỉnh giao và  đạt 4,3% dự toán HĐND thị xã thông qua; chi ngân sách địa phương tháng 01/2023 là 72,562 tỷ đồng, đạt 9% dự toán tỉnh giao và đạt 8,7% dự toán HĐND thị xã thông qua; Đã triển khai kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023; Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2022; Tiếp tục thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Chơn Thành; Đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xem xét, công nhận thị xã Chơn Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2022 và tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị để làm việc với Đoàn thẩm định của Văn phòng Điều phối Trung ương.
- Về khoa giáo, văn xã: UBND thị xã đã tổ chức thực hiện và tổng kết, rút kinh nghiệm tuyên truyền, chăm lo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Về an ninh, quốc phòng, nội chính: UBND thị xã chủ trì họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, làm công tác chuẩn bị chu đáo cho Lễ giao, nhận quân năm 2023, các chương trình Hội trại tòng quân để tuyên dương, khích lệ tân binh nhập ngũ; Cùng với đó đã ra quân thực hiện kế hoạch triển khai đợt điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão năm 2023; Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch, giải quyết, trả lời các đơn khiếu nại phức tạp trước Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, nên không có trường hợp công dân đến thắc mắc, khiếu nại trước, trong và sau Tết.

 
chào tháng tháng 2
Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thị xã, lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thị xã tham dự Lễ Chào cờ

Phát biểu tại Lễ Chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, yêu cầu thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị tập trung phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được đưa vào chương trình công tác năm 2023 của UBND thị xã, cũng như nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan ban ngành địa phương, trong đó phải khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 02". Đồng thời, UBND thị xã đã quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2023, đó là:

- Thứ nhất, về nhiệm vụ chung:
(1) Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan phải khẩn trương thực hiện hoàn tất hồ sơ giải ngân đầu tư công, tất toán hồ sơ các dự án được giao làm chủ đầu tư.
(2) Văn phòng HĐND và UBND thị xã đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là việc rà soát các quy trình công việc chưa được ban hành thành thủ tục hành chính; Tiến hành đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trong tháng và 2 tháng đầu năm 2023; Đề xuất tăng cường vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành (One-Win SYS), trong đó vận dụng ưu điểm của công tác giao việc, quản lý điều hành trực tuyến trên hệ thống.

- Thứ hai, đối với từng lĩnh vực:
* Lĩnh vực kinh tế:
(1) Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đầu tư công năm 2022; Tập trung rà soát các nguồn thu, để có giải pháp cụ thể, phấn đấu thu đạt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.
(2) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án phát triển đô thị Chơn Thành giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Tâm; Báo cáo kết quả năm 2022 và triển khai công tác kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xử lý lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2023; hoàn thiện dự thảo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, để họp thông qua và trình phê duyệt trong tháng 02 năm 2023.
(3) Phòng Kinh tế chủ trì tham mưu triển khai Kế hoạch trồng cây xanh năm 2023; Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi; Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp phối hợp cùng UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND thị xã xây dựng Kế hoạch phòng bệnh dại cho động vật (chó, mèo) trên địa bàn thị xã cùng với đó kiểm tra, xử lý triệt để ổ bệnh Dại trên động vật (Chó) trên địa bàn xã Minh Lập; Tiếp tục thực hiện xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
(4) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án Becamex – Bình Phước, các dự án đường điện; Lập danh mục các công trình, dự án cần xác định giá đất năm 2023 trên địa bàn thị xã để gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường; Giao nộp tài liệu tổng kết đất đai năm 2022 theo quy trình; triển khai đăng ký nhu cầu chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2023.

* Lĩnh vực khoa giáo văn xã:
(1) Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì tham mưu việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2023.
(2). Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện giao ban công tác trường chuẩn quốc gia, tiếp tục thực hiện giải pháp Tăng tốc tiến độ thực hiện trường chuẩn quốc gia; Triển khai Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

* Lĩnh vực nội chính:
(1) Thanh tra thị xã chủ trì, cùng các đơn vị tiếp tục tập trung rà soát xử lý các vụ việc phức tạp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư; triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra và PCTN năm 2023.
(2) Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung đôn đốc việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2023. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tham mưu.
(3) Ban chỉ huy Quân sự thị xã và Công an thị xã chủ trì tham mưu việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN, tập trung thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề do Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh triển khai. Tổ chức Lễ giao nhận quân và Hội trại tòng quân năm 2023. Triển khai Kế hoạch, Chỉ thị công tác quốc phòng địa phương năm 2023.

 

Tác giả bài viết: Thu Uyên - Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay348
  • Tháng hiện tại938,085
  • Tổng lượt truy cập14,349,810

91/TB-UBND

Tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 36 | lượt tải:26

81/TB-UBND

V/v tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Chơn Thành năm 2023

lượt xem: 522 | lượt tải:124

1272/QĐ-UBND

V/V đóng cửa nghĩa trang nhân dân ấp 4, xã Minh Thắng

lượt xem: 227 | lượt tải:15

1218/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước

lượt xem: 192 | lượt tải:80
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây