UBND huyện Chơn Thành

https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


CHƠN THÀNH: Phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

CHƠN THÀNH: Phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước
Ngày 13/5/2022, UBND huyện Chơn Thành đã tổ chức hội nghị phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, cho hơn 120 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ làm công tác Văn thư - Lưu trữ của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trong huyện.
Tại hội nghị các đại biểu đã được báo cáo viên phổ biến, truyền đạt 2 chuyên đề chính: Nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Nội dung cơ bản của Nghị định số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018; Thông tư số 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Trong đó, nhấn mạnh: quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật bảo vệ bí mật Nhà nước, dự báo tác động chính sách của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; những quy định chung của Luật An ninh mạng; Thông tin về tình hình an ninh mạng đang diễn ra trong nước thời gian qua và một số dự báo về tình hình trong thời gian sắp tới có liên quan đến việc đảm bảo an ninh mạng.

Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, công chức bổ sung, tiếp cận, nghiên cứu và chấp hành đúng nội dung quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong thực thi nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời trang bị một số kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhằm bảo vệ thông tin, nhất là các thông tin mật, thông tin quan trọng không để bị lọt ra ngoài để các phần tử xấu lợi dụng…; góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở địa phương.
một số hình ảnh tại hội nghị:
  Đỗ Trình

Tác giả bài viết: Tổng hợp từ Chơn Thành, Đổi mới và phát triển!

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây