UBND huyện Chơn Thành

https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn


NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI  TIẾP TỤC GIẢI NGÂN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN VÀ THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN
Ngày 06/01/2021 Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành công văn số 25/NHCS-TDSV về việc tạm ngừng giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn.
Đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản có liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện chính sách đối với vùng khó khăn. Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành, sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Chơn Thành nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1.    Tiếp tục thực hiện giải ngân cho vay mới chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn tại các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định tại Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã tại vùng khó khăn, cụ thể: Thực hiện Điều 1, Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021, theo đó tiếp tục thực hiện chương trình tín dụng tại vùng khó khăn tại các đơn vị hành chính cấp xã theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ đến khi có Quyết định thay thế khác của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực.
2.    Các đơn vị tiếp tục thực hiện tăng trưởng dư nợ chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo văn bản số 01/NHCS-KHNV ngày 04/01/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tác giả bài viết: PGD NHCSXH huyện Chơn Thành

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây