Quang cao giua trang
CCHC

TIN TỨC

PGD NHCS huyện Chơn Thành: CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG CHỦ YẾU LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

PGD NHCS huyện Chơn Thành: CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG CHỦ YẾU LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

 •   11/06/2021 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đới với công tác người khuyết tật. Ngày 19/05/2021 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản số 4668/NHCS-TDSV về việc cho vay đối với người khuyết tật, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật. 
Đoàn kiểm tra giám sát của Tỉnh đoàn kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của hộ vay tại ấp Tranh 3 xã Quang Minh (Hình ảnh được chụp ngày 19/3/2021)

Phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 •   11/06/2021 09:24:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua Huyện đoàn Chơn Thành đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), tạo điều kiện cho ĐVTN vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay ưu đãi này, nhiều đoàn viên trên địa bàn huyện đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả, thoát nghèo.
PGD NHCS huyện Chơn Thành: Gương điển hình tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn ấp 2 xã Thành Tâm huyện Chơn Thành tâm huyết trách nhiệm với công việc Ngân hàng Chính sách xã hội

PGD NHCS huyện Chơn Thành: Gương điển hình tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn ấp 2 xã Thành Tâm huyện Chơn Thành tâm huyết trách nhiệm với công việc Ngân hàng Chính sách xã hội

 •   11/06/2021 09:18:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đến với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận đã giúp các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm, nhiều hộ vay đã thoát nghèo và vươn nên làm giàu.
Quang cảnh buổi kiểm tra tại Hội trường UBND xã Minh Lập

PGD NHCS huyện Chơn Thành: “Dịch” nhưng không lơ là công tác kiểm tra, giám sát

 •   11/06/2021 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình số 07/CT-BĐD ngày 27/01/2021 về việc kiểm tra, giám sát của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chơn Thành năm 2021, ngày 02/06/2021 Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện do bà Nguyễn Thị Hậu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát tại địa bàn xã Minh Lập.
 
HUYỆN CHƠN THÀNH : CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

HUYỆN CHƠN THÀNH : CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021

 •   29/05/2021 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 453
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2021, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Ngày 23/4/2021, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 110/TB-UBND công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 
TB 181

 
UBND HUYỆN CHƠN THÀNH: LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VỀ “BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẾN NĂM 2020”

UBND HUYỆN CHƠN THÀNH: LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VỀ “BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẾN NĂM 2020”

 •   29/05/2021 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
UBND HUYỆN CHƠN THÀNH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VỀ “BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẾN NĂM 2020”.  Thời gian lấy ý kiến từ ngày 28/5/2021 đến hết ngày 11/6/2021.
CỬ TRI BÌNH PHƯỚC HÃY TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ VÀO NGÀY 23/5/2021 VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CỬ TRI BÌNH PHƯỚC HÃY TÍCH CỰC THAM GIA BẦU CỬ VÀO NGÀY 23/5/2021 VÀ THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

 •   23/05/2021 12:31:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026!
Picture2

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: Tuyên dương, khen thưởng cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác tín dụng chính sách góp phần vào sự nghiệp phát kinh tế, xã hội của địa phương năm 2020

 •   23/05/2021 12:28:00 AM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, NHCSXH hoạt động không thể không kể đến vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã, các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác (Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên gọi tắt là Hội đoàn thể) và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Những tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cùng NHCSXH chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ tới đúng đối tượng thụ hưởng chính sách một cách công khai, dân chủ và có hiệu quả nhất 
PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: Tích cực thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: Tích cực thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 •   23/05/2021 12:26:00 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 4555/NHCS-TĐKT ngày 13/05/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng CSXH về việc phát động đợt thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và văn bản số 316/NHCS-HCTC ngày 17/05/2021 của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Bình Phước về việc phát động thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH:Đoàn thanh niên huyện tích cực trong hoạt động ủy thác với NHCSXH

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH:Đoàn thanh niên huyện tích cực trong hoạt động ủy thác với NHCSXH

 •   23/05/2021 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua hoạt động ủy thác giữa Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chơn Thành với Huyện Đoàn Chơn Thành đã và đang thực hiện tốt công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến người được thụ hưởng, giúp nhiều hộ gia đình nghèo có vốn phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo của địa phương.
Picture1

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: Phát huy vai trò Đoàn thanh niên các cấp trong công tác ủy thác vay vốn NHCSXH

 •   23/05/2021 12:20:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua, thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn thanh niên huyện với Ngân hàng chính sách xã hội huyện về chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để giúp Đoàn thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Đoàn thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác.
6K

PGD NHCS huyện Chơn Thành: Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

 •   16/05/2021 01:30:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.
 
6K

BÌNH PHƯỚC: yêu cầu thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

 •   04/05/2021 12:46:00 AM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0

Ngày 3/5, UBND tỉnh ban hành Công văn khẩn 1391 về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 nhằm chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng sau kỳ nghỉ Lễ 30/4, 01/5, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHƠN THÀNH NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI 11 ĐƠN VỊ BẦU CỬ

CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHƠN THÀNH NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI 11 ĐƠN VỊ BẦU CỬ

 •   28/04/2021 12:10:00 PM
 •   Đã xem: 551
 •   Phản hồi: 0
NGÀY 27/4/2021, ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN CHƠN THÀNH ĐÃ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/QĐ-UBBC CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CHƠN THÀNH NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI 11 ĐƠN VỊ BẦU CỬ.
 
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: MỘT SỐ THÔN TIN CẦN BIẾT

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19: MỘT SỐ THÔN TIN CẦN BIẾT

 •   28/04/2021 12:03:00 PM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
CÔNG VĂN KHẨN CỦA UBND TỈNH: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ, CHỦ QUAN, NÊU CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM VÌ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG, CÁ NHÂN.
 
Chơn Thành: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt I

Chơn Thành: Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt I

 •   28/04/2021 11:39:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27-4, Trung tâm y tế huyện Chơn Thành đã bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên, miễn phí theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ.
PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: IẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2021

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: IẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2021

 •   28/04/2021 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Trong quý I/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chơn Thành đã tích cực, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.
PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Chơn Thành: Quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai rà soát sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Chơn Thành: Quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai rà soát sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV.

 •   28/04/2021 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Văn bản 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và Văn bản 142/NHCS-KHNV ngày 18/02/2021 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Phước về việc rà soát sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).
PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Chơn Thành: Quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai rà soát sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội Chơn Thành: Quyết liệt trong công tác tuyên truyền, triển khai rà soát sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động của Tổ TK&VV.

 •   28/04/2021 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Văn bản 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và Văn bản 142/NHCS-KHNV ngày 18/02/2021 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Bình Phước về việc rà soát sắp xếp, chấn chỉnh hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV).

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay918
 • Tháng hiện tại43,790
 • Tổng lượt truy cập3,064,943
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
HUYEN DOAN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây