CHƠN THÀNH: Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của 05 Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự

Thứ sáu - 17/02/2023 15:45 563 0
Ngày 16/02/2023, tại Hội trường Công an thị xã, UBND thị xã Chơn Thành đã tổ chức thành công Tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch năm 2023 của 5 Ban chỉ đạo về: Công tác nhân quyền; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác vận động toàn dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng các Ban chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự của UBND thị xã chủ trì Hội nghị.
 
H2
Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng các Ban chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự của UBND thị xã Hà Duy Đạt phát biểu chỉ đạo
Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân, Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND thị xã; các đồng chí Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Bình Phước; các thành viên Ban An toàn giao thông và các thành viên 05 Ban chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự của UBND thị xã; Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các xã, phường.
 
H3
Các đại biểu tham gia hội nghị

Tại Hội nghị , đồng chí Thượng tá Văn Công Tâm - Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban thường trực 05 Ban chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công an thị xã đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; qua đó, nêu rõ kết quả thực hiện trên từng mặt công tác của 05 Ban chỉ đạo, đánh giá nêu rõ những ưu điểm đã đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và những giải pháp khắc phục trong năm 2023; trình bày nội dung Kế hoạch công tác năm 2023 của 05 Ban chỉ đạo, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cần đạt được trong năm và phân công trách nhiệm các thành viên thuộc các Ban chỉ đạo.
 
H4
Thượng tá Văn Công Tâm - Trưởng Công an thị xã - Phó Trưởng Ban thường trực 05 Ban chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT phát biểu tại hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia ý kiến tham luận, phân tích những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của từng Ban chỉ đạo, chủ động đề xuất sáng kiến hoạt động, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế nói trên và phương hướng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
 
H6
 Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Diễn phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo thị xã, đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng các Ban chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan thành viên các Ban chỉ đạo, UBND các xã, phường; cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã Chơn Thành trong năm vừa qua. Cùng với đó đồng chí Hà Duy Đạt – Chủ tịch UBND Thị xã, Trưởng các Ban chỉ đạo trên lĩnh vực ANTT đã yêu cầu các thành viên của 05 Ban chỉ đạo khẩn trương khắc phục những hạn chế trong các mặt công tác của từng Ban chỉ đạo trong năm 2022; bám sát các nội dung phần việc Kế hoạch công tác năm 2023 để tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, trong quá trình thực hiện thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong từng Ban chỉ đạo. Ngoài nhiệm vụ đã phân công trong các kế hoạch, đề nghị các cơ quan thành viên các ban chỉ đạo, các ngành, đoàn thể, UBND các xã – phường tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
Thứ nhất, yêu cầu các cơ quan thành viên của 05 Ban Chỉ đạo trên lĩnh vực an ninh trật tự của UBND thị xã đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Thứ hai, Công an thị xã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thường trực trong việc theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện của các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường; tham mưu biểu dương, khen thưởng đối với các đơn vị, địa phương làm tốt, hiệu quả; phê bình, kiểm điểm đối với các đơn vị yếu kém, chấp hành chế độ báo cáo không nghiêm. Căn cứ vào tình hình thực tế, tham mưu với UBND thị xã có kế hoạch kiểm tra đối với một số cơ quan thành viên và UBND các xã, phường trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế và kế hoạch công tác năm 2023; dự trù kinh phí cho các Ban chỉ đạo hoạt động hiệu quả.
Thứ ba, đối với công tác nhân quyền, yêu cầu các cơ quan thành viên, UBND các xã - phường tham mưu triển khai thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực, để chính sách, pháp luật thực sự đi vào đời sống Nhân dân; quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh, an dân, xóa đói, giảm nghèo, quan tâm đến đối tượng yếu thế trong xã hội; nắm và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, công nhân các khu công nghiệp, vùng thực hiện các dự án, không để thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước.
Thứ tư, đối với phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo được sự chuyển biến mang tính căn bản trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức về ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và tự giác tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, góp phần loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Riêng Công an thị xã phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, nhất là tội phạm liên quan đến băng nhóm, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc. Mục tiêu phải kiềm chế và làm giảm tội phạm so với năm 2022.
Thứ năm, về công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội phường Minh Thành, yêu cầu Tổ trưởng tổ công tác chuyển hóa địa bàn của thị xã phối hợp chặt chẽ với UBND phường Minh Thành bám sát vào các tiêu chí địa bàn chuyển hóa thành công và rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện quyết liệt, đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp giảm tội phạm hình sự từ 10% trở lên so với năm 2022. Mục tiêu phải chuyển hóa thành công địa bàn phường Minh Thành trong năm 2023. Đối với các địa phương đã chuyển hóa thành công trong các năm trước (Minh Hưng, Minh Lập, Hưng Long, Thành Tâm), yêu cầu các đơn vị, địa phương, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Ban tổ chức thực hiện của các xã, phường phải tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, không để phức tạp trở lại sau khi chuyển hóa.
Thứ sáu, về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, yêu cầu Công an thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tham mưu các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào, phấn đấu phân loại cuối năm đạt loại tốt trở lên. Đối với từng xã, phường, cơ quan, đơn vị phải tích cực, chủ động trong công tác xây dựng, phát động phong trào tại đơn vị, địa phương mình. Quá trình thực hiện lưu ý phải bám sát vào các tiêu chí theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí đánh giá phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn,  cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.
Thứ bảy, đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
(1) Công an thị xã phát huy vai trò thường trực Ban An toàn giao thông tích cực tham mưu với Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hàng quý tham mưu tổ chức họp đánh giá tình hình trật tự, an toàn giao thông và kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá trách nhiệm của các cơ quan thành viên, UBND các xã, phường trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế. Huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, vi phạm về tốc độ, tải trọng, cơi nới thành thùng…Mục tiêu năm 2023 phải kiềm chế làm giảm được tai nạn giao thông so với với năm 2022 cả 3 tiêu chí, ít nhất 5%.
(2) Phòng quản lý đô thị phối hợp với Công an thị xã và UBND các xã, phường thường tổ chức rà soát về hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu giao thông và tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các tuyến đường. Trên cơ sở đó tham mưu với UBND thị xã có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp đối với các tuyến thuộc trách nhiệm quản lý của thị xã; tham mưu đề nghị cấp có thẩm quyền khắc trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
 (3) Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, THCS- THPT chú trọng công tác giáo dục và tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông, nhất là quy tắc giao thông, văn hóa tham gia giao thông, quy định về độ tuổi được điều khiển xe mô tô, gắn máy.
 (4) Yêu cầu các ngành, đoàn thể thị xã đa dạng hơn các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ; nghiêm cấm việc tác động vào quá trình xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
(5) UBND các xã, phường chủ động triển khai các kế hoạch tuyên truyền, tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường nội ô, giao thông nông thôn; tuyên truyền và xử lý việc lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán, dựng rạp tổ chức hiếu, hỉ nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và phòng ngừa tai nạn giao thông.
Thứ tám, đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, yêu cầu lãnh đạo UBND các xã - phường theo chức năng, nhiệm vụ phải chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, góp phần phòng ngừa cháy, nổ.

 
H1
Toàn cảnh hội nghị

Nhân dịp này, 05 cá nhân được tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh tổ quốc của Bộ trưởng Bộ công an, có 1 tập thể, 2 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; Đồng thời UBND thị xã Chơn Thành đã tặng giấy khen cho 04 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2022; 04 tập thể và 08 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022; 03 tập thể và 06 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2022; 02 tập thể và 06 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác vận động toàn dân thu gom giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 01 tập thể và 03 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh nhân quyền trên địa bàn thị xã năm 2022.
 
H5
Đại diện các tập thể và các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Bộ Công an, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước
 
H7
Đại diện các tập thể và các cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND Thị xã Chơn Thành
 
h9
 
H8
 

Tác giả bài viết: Thu Uyên - Văn phòng HĐND và UBND thị xã tổng hợp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập31
  • Hôm nay11,159
  • Tháng hiện tại835,449
  • Tổng lượt truy cập12,539,259

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 73 | lượt tải:16

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 135 | lượt tải:30

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 130 | lượt tải:131

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 121 | lượt tải:28
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây