PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: IẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2021

Thứ tư - 28/04/2021 11:08 1.096 0

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: IẾP TỤC PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ QUÝ 2 NĂM 2021

Trong quý I/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Chơn Thành đã tích cực, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả.
Đến ngày 31/3/2021, tổng nguồn vốn đạt  223.200 triệu đồng, tăng 11.417 triệu đồng so với đầu năm; đặc biệt ngay từ đầu năm nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương đã tăng 1 tỷ so với đầu năm (hoàn thành 100% chỉ tiêu giao năm 2021). Tổng dư nợ đạt 215.283 triệu đồng, tăng 3.467 triệu đồng so với đầu năm, đạt 96% kế hoạch tăng trưởng được giao. Kết quả quý I/2021, tập thể Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý II/2021, thực hiện theo sự chỉ đạo của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Phòng giao dịch bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch để tổ chức thực hiện, trong đó tập trung một số nội dung sau:
1.    Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện Chỉ thị số 40-
CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. 
2.    Tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện 
tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn; tham mưu, đôn đốc các thành viên Ban đại diện HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình, Kế hoạch đã được phân công.
3.    Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối 
không được chủ quan , lơ là nhằm đảm bảo giữ vững mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
4.    Tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. 
Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ, giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội; ưu tiên triển khai cho vay đối với các đối tượng là hộ nghèo dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh.
5.    Tích cực huy động các nguồn vốn thông qua việc huy động tiền gửi tại Tổ 
TK&VV, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn nhằm hoàn thành kế hoạch tăng trưởng Trung ương giao.
6.    Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; phối hợp, đôn đốc thu hồi nợ 
đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, không để tồn đọng vốn; thực hiện nghiêm túc định mức quỹ an toàn chi trả; tích cực thu lãi đến hạn, lãi tồn đọng.
7.    Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; rà soát, sắp xếp hồ 
sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV theo văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc, thời gian hoàn thành trước 31/5/2021.
8.    Phối hợp với chính quyền địa phương, các Hội đoàn thể nhận ủy thác thực 
hiện tốt công tác đào tạo, tập huấn cho các đối tượng ngoài NHCSXH theo Thông báo đã được giao.
9.    Tổ chức thực hiện tốt công tác giao dịch xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, 
giao dịch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phóng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp tốt trong việc đảm bảo an toàn về tài sản, tiền mặt tại nơi giao dịch xã và trên đường vận chuyển.
10.    Tiếp tục thực hiện công tác tự kiểm tra toàn diện; kiểm tra kết quả chỉnh sửa, 
khắc phục tồn tại sai sót sau kiểm tra của Đoàn kiểm tra NHCSXH tỉnh. Tập trung chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót sau kiểm tra. Tăng cường công tác giám sát từ xa theo văn bản 3396/NHCS-KTNB ngày 07/10/2015 của Tổng Giám đốc; kiểm tram, đánh giá chất lượng hoạt động giao dịch xã theo hướng dẫn tại văn bản số 3502/NHCS-TDNN ngày 01/8/2017 của Tổng Giám đốc. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động tại đơn vị và đôn đốc các Hội đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo văn bản số 3775/NHCS-KTNB.
11.     Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về tài 
chính: thu lãi cho vay đạt 100% số lãi phải thu, kết hợp với các biện pháp tăng thu và tiết kiệm chi phí quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các chứng từ thu, chi, cân đối hàng ngày để hạn chế tối đa các sai sót.
12.    Tiếp tục duy trì, vận hành hệ thống tin học đảm bảo hoạt động ổn định, đáp 
ứng tốt nhu cầu hoạt động tại đơn vị. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo và hướng dẫn của Trung tâm công nghệ thông tin, Phòng tin học tỉnh trong việc cập nhật các phần mềm ứng dụng, vận hành hệ thống Intellect Online, Intellect Offline, TTBC đồng bộ, kịp thời, thống nhất và ổn định phục vụ các yêu cầu về giao dịch, chỉ đạo điều hành tại đơn vị. 
13.     Tiếp tục phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
quý II/2021 và các phong trào thi đua theo chuyên đề, các phong trào thi đua tại địa phương; kết hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
14.     Thực hiện tốt công tác truyền thông, tăng cường phối hợp tốt với các báo, đài 
phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn huyện, Cổng thông tin điện tử của địa phương đưa tin về hoạt động của Ban đại diện HĐQT huyện, kết quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, kết quả triển khai các chương trình tín dụng mới, các mô hình vay vốn có hiệu quả, các gương người tốt việc tốt trong thực hiện tín dụng chính sách.
15.    Công tác Đảng, Công đoàn:
-    Quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
-    Công đoàn bộ phận NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác giáo dục tư 
tưởng, nhận thức cho cán bộ đoàn viên công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ; tiếp tục phát động phong trào thi đua “đoàn viên công đoàn, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đảm bảo an toàn lao động”; tổ chức các hoạt động công đoàn phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.
-    Tập luyện và tham gia Hội thao ngành Ngân hàng tỉnh Bình Phước tổ chức 
vào cuối tháng 4/2021 đạt kết quả cao.
    Toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phòng giao dịch huyện tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý 2/2021.

Tác giả bài viết: PGD NHCSXH huyện Chơn Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập137
  • Hôm nay6,318
  • Tháng hiện tại6,318
  • Tổng lượt truy cập12,551,831

252/UBND-NC

Triển khai thực hiện các quy định của Luật Cư trú 2020

lượt xem: 75 | lượt tải:17

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 138 | lượt tải:31

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 131 | lượt tải:133

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 124 | lượt tải:29
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây