PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Chủ nhật - 18/07/2021 13:09 1.619 0

PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH: triển khai chính sách cho vay Người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có nội dung giao NHCSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Theo đó, ngày 08/7/2021 Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số 6199/NHCS-TDSV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Để chính sách này kịp thời đến với các công ty, doanh nghiệp, NHCSXH thông tin một số nội dung chính như sau:
Điều kiện vay vốn:
1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm ngừng việc, người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.
a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.
- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.
b. Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh
- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.
- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.
NHCS

Mục đích sử dụng vốn vốn:
Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động bị ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.
Mức cho vay: Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.
Lãi suất cho vay : Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm). Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.
Thời hạn cho vay : Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.
Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay. 
Phương thức cho vay: NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.
Quy trình cho vay: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH thực hiện phên duyệt cho vay và thông báo cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện cho vay thì thông báo bằng văn bản đến khách hàng, nêu rõ lý do từ chối.
NHCSXH cùng khách hàng ký Hợp đồng tín dụng/ Phụ lục hợp đồng tín dụng.
Tổ chức giải ngân
1. NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.
2. Thực hiện giải ngân tới khách hàng trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vốn.
3. Trường hợp đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động tháng 5,6,7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng và được NHCSXH giải ngân một lần.
4. NHCSXH thực hiện giải ngân đến hết 05/4/2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn.
Hồ sơ vay vốn
1.Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.
2. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc
2.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: 
a) Giấy đề nghị vay vốn.
b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động. 
d) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có). 
đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động và người lao động.
2.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm: Các hồ sơ nêu tại tiết a, b,đ điểm 2.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d điểm 2.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
3. Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:
3.1 Hồ sơ vay vốn lần đầu gồm: 
a) Giấy đề nghị vay vốn.
b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.
c) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.
d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động.
đ) Bản gốc/Bản chính/Bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).
e) Bản sao văn bản về việc người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch (đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động).
g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 (đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng)
3.2 Hồ sơ vay vốn các lần tiếp theo gồm:
Các hồ sơ nêu tại tiết a, b điểm 3.1 nêu trên; bổ sung hồ sơ nêu tại tiết c,d,đ,e điểm 3.1 nêu trên nếu có thay đổi so với hồ sơ vay vốn lần đầu.
Thời hạn nhận hồ sơ đề nghị vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.
Tác giả bài viết: NHCSXH huyện Chơn Thành

Tác giả bài viết: PGD NHCSXH HUYỆN CHƠN THÀNH

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công báo bình phước
MAIL CÔNG VỤ
Bộ pháp điển
Người Việt dùng hàng Việt
Văn bản mới ban hành
QLVB HUYỆN CHƠN THÀNH
Tài liệu hội nghị - họp
NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
NIÊM YẾT TTHC
Thủ tục hành chính
MCĐT CHƠN THÀNH
TRA CỨU HS MCĐT
NOP HS TRUC TUYEN
DANH GIA SU HAI LONG
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay8,713
  • Tháng hiện tại626,007
  • Tổng lượt truy cập12,329,817

685/UBND-KT

V/v tăng cường thực hiện đăng ký, kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử

lượt xem: 73 | lượt tải:16

99/NQ-HDND

Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

lượt xem: 79 | lượt tải:107

96/NQ-HĐND

Thông qua kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 66 | lượt tải:21

179/QĐ-UBND

Công bố TTHC mới ban hành,sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ùy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

lượt xem: 100 | lượt tải:23
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây