CHƠN THÀNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 456
Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của UBND thị xã về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023; Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND thị xã về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước năm 2023. 

Theo Kế hoạch kiểm tra (đợt 1) năm 2023 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại 06 cơ quan, đơn vị (gồm 03 xã, phường và 03 cơ quan, đơn vị sự nghiệp).

Ngày 20/9/2023 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của thị xã do đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng đoàn kiểm tra, đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại UBND xã Minh Lập.

 

anh tin bai

Các thành viên đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo, CBCC xã Minh Lập

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Lâp đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác CCHC năm 2023 của xã, một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về CCHC.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy, công tác CCHC của UBND xã Minh Lập đã được quan tâm và triển khai đồng bộ; xã Minh Lập đã chủ động xây dựng, ban hành các Kế hoạch CCHC; tích cực chỉ đạo, đôn đốc CBCC nghiêm túc thực hiện công tác CCHC; cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao; công khai, niêm yết đầy đủ TTHC; công tác tổ chức bộ máy hành chính; cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được đẩy mạnh…

 

anh tin bai

Các TTHC được niêm yết tại bộ phận một cửa xã Minh Lập

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC tại đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác tuyên truyền CCHC còn chưa phong phú, còn có hồ sơ giải quyết quá hạn; Tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC vẫn còn thấp so với chỉ tiêu được giao; Việc ứng dụng chữ ký số, ban hành văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản còn thấp…

Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC mà UBND xã Minh Lập đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND xã Minh Lập tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, phối hợp với UBMTTQVN và các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác CCHC, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

 

anh tin bai

 

Qua đó, UBND xã Minh Lập đã nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo các bộ phận và toàn thể CBCC chuyên môn xây dựng kế hoạch và có giải pháp khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

(Ngô Xuân Thắng – Phòng Nội vụ thị xã Chơn Thành)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner