• 1. Thường trực Thị ủy Chơn Thành
  • anh-dai-dien

   1. Bí thư Thị ủy Chơn Thành

   Họ tên: Lê Hoàng Lâm

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1965

   Điện thoại: 02713.879.447

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

   Họ tên: Trần Minh Trọng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0907138539

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Bí thư Thị ủy

   Họ tên: Hà Duy Đạt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918588122

   >> Xem chi tiết
 • 2. Văn phòng Thị ủy Chơn Thành
  • anh-dai-dien

   1. Chánh Văn phòng

   Họ tên: Huỳnh Thanh Xuân

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0909651413

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Nguyễn Thị Kim Loan

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0948703015

   >> Xem chi tiết
 • 3. Ủy ban kiểm tra
  • anh-dai-dien

   1. Chủ nhiệm UBKT

   Họ tên: Phan Văn Mạnh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3669855

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ nhiện UBKT

   Họ tên: Võ Văn Binh

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3668353

   >> Xem chi tiết
 • 4. Ban Tuyên giáo Thị ủy
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy

   Họ tên: Đỗ Thị Thùy Trang

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3669289

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng ban Tuyên giáo

   Họ tên: Trần Thị Trang Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
 • 5. Ban Tổ chức Thị ủy
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

   Họ tên: Đặng Hiếu Thảo

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 2219317

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

   Họ tên: Hoàng Văn Thành

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3668335

   >> Xem chi tiết
 • 6. Ban Dân vận Thị ủy
  • anh-dai-dien

   1. Trưởng ban Dân vận Thị ủy

   Họ tên: Trịnh Văn Khái

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3669290

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy

   Họ tên: Võ Thị Thương Nam

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0271. 3669290

   >> Xem chi tiết
 • 1. UBND Thị xã Chơn Thành
  • anh-dai-dien

   1. Chủ tịch UBND thị xã

   Họ tên: Hà Duy Đạt

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0918588122

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chủ tịch UBND thị xã

   Họ tên: Dương Hoài Pha

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713.3668345

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chủ tịch UBND thị xã

   Họ tên: Nguyễn Thị Hải Vân

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 02713.3668345

   >> Xem chi tiết
 • 2. Văn phòng HĐND&UBND Thị xã Chơn Thành
  • anh-dai-dien

   1. Chánh Văn phòng

   Họ tên: Lê Khắc Đồng

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại:

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Võ Văn Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0982755229

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Phó Chánh Văn phòng

   Họ tên: Vũ Thị Minh Thúy

   Ngày, tháng, năm sinh:

   Điện thoại: 0847270769

   >> Xem chi tiết
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner