Chơn Thành: kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp cấp xã – đáp ứng nhiệm vụ công tác Tư pháp trong tình hình mới
Lượt xem: 240

Công tác Tư pháp – hộ tịch ở cấp xã là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp từ Trung ương đến cơ sở một cách thống nhất, toàn diện và đồng bộ. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - hộ tịch cấp xã là lực lượng gần dân, có vai trò quan trọng trong hệ thống chính quyền cơ sở.

Tuy nhiên, thời gian qua công chức làm công tác Tư pháp thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải công việc do lực lượng mỏng, khối lượng công việc lớn. Theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Ngh đnh 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã có 13 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch bao gồm rất nhiều bước; đồng thời, để hoàn thành các nội dung công việc, công chức Tư pháp – hộ tịch vừa phải thực hiện trên môi trường mạng, vừa lưu trữ hồ sơ, ghi lưu vào Sổ bộ.

Trước tình hình đó, UBND thị xã Chơn Thành đã tổ chức thi tuyển công chức cấp xã và trong đó có công chức Tư pháp – hộ tịch để bổ sung cho các xã, phường còn thiếu biên chế, đảm bảo đủ số lượng, đáp ứng nhu cầu công việc tại địa phương. 

anh tin bai

(Ảnh: Thu Uyên)

Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt trao quyết định tuyển dụng cho các công chức cấp xã năm 2024

Đầu tháng 2/2024, UBND thị xã Chơn Thành đã chính thức ban hành quyết định tuyển dụng đối với 04 công chức Tư pháp – hộ tịch để bổ sung cho phường Minh Thành, Thành Tâm và Minh Long. Các công chức Tư pháp được tuyển dụng đều có trình độ cử nhân Luật, trình độ tin học đáp ứng nhiệm vụ công tác Tư pháp.

Như vậy, hiện nay trên địa bàn thị xã Chơn Thành có 16 công chức Tư pháp- hộ tịch/09 xã, phường. Các công chức Tư pháp hộ tịch trên địa bàn thị xã có trình độ cử nhân (trong đó: 15 người có trình độ cử nhân Luật, 01 người có trình độ cử nhân hành chính), am hiểu công nghệ thông tin, có chữ viết rõ ràng và 11/16 công chức Tư pháp - hộ tịch tại các xã, phường đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch, đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện công tác tư pháp, hộ tịch theo quy định của pháp luật.

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong gia đoạn hiện nay, ngành Tư pháp luôn được UBND thị xã Chơn Thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động cho đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. Trong thời gian tới, khi công chức Tư pháp - hộ tịch đã được bổ sung cho các xã, phường, đội ngũ công chức Tư pháp - hộ tịch sẽ thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý theo quy định pháp luật, bảo đảm ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của toàn thị xã. 

Nguyễn Phương – Phòng Tư pháp thị xã Chơn Thành
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner