Chơn Thành: nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hộ tịch
Lượt xem: 371
Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền các cấp nhằm theo dõi thực trạng và sự biến động về hộ tịch trên địa bàn, trên cơ sở đó bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo cơ sở pháp lý để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình; đồng thời, phục vụ thiết thực cho việc xây dựng, quy hoạch chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong năm 2023, thông qua Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp và các cuộc họp giao ban hàng quý, UBND thị xã Chơn Thành đã chỉ đạo Phòng Tư pháp kịp thời nắm bắt, hướng dẫn công chức Hộ tịch các xã, phường thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch, đặc biệt là các vụ việc hộ tịch phức tạp; cập nhật nhanh, kịp thời các văn bản pháp luật chuyên ngành thực hiện đúng các quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, để tham mưu quản lý tốt công tác hộ tịch ở địa phương. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Sở Tư pháp về việc triển khai liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) theo Đề án 06, trên tinh thần cải cách hành chính UBND thị xã Chơn Thành đã ban hành Công văn số 824/UBND-NC ngày 19/7/2023 về việc triển khai liên thông 02 nhóm TTHC theo Đề án 06 và Công văn số 1002/UBND-NC ngày 28/8/2023 về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại phòng Tư pháp và UBND các xã, phường. Tất cả các lãnh đạo và công chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã Chơn Thành đều đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ liên quan đến việc giải quyết 02 nhóm thủ tục liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ phí mai táng, trợ cấp mai táng phí.

Với sự quan tâm chỉ đạo, kiểm tra sâu sát của UBND thị xã, các xã, phường trên địa bàn thị xã Chơn Thành đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả thực tiễn. Qua kết quả thống kê, trong năm 2023, trên địa bàn thị xã đã thực hiện 262 hồ sơ thuộc 02 nhóm TTHC liên thông, trong đó: thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 255 hồ sơ; thủ tục đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ phí mai táng, trợ cấp mai táng: 07 hồ sơ.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch cao điểm nhập dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thị xã Chơn Thành năm 2023

 Ghi nhận đến thời điểm hiện tại, gần như tất cả các hồ sơ hộ tịch trên địa bàn thị xã Chơn Thành đã được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết trực tuyến. Đối với việc kết nối chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hệ thống định danh và xác thực điện tử, cổng dịch vụ công của thị xã phục vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch và làm giàu dữ liệu dân cư, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện đăng ký hộ tịch trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh, đồng bộ với Phần mềm đăng ký hộ tịch của Bộ Tư pháp. Nhờ vậy, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã ngày càng đi vào nề nếp, kịp thời giải quyết yêu cầu của người dân.

Qua thống kê, tổng hợp công tác đăng ký hộ tịch trong năm 2023, Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường đã đăng ký khai sinh 1.172 trường hợp; đăng ký khai tử 397 trường hợp; đăng ký kết hôn 623 trường hợp và hàng nghìn việc hộ tịch khác, hầu hết các trường hợp đều được đăng ký đúng quy định, kịp thời giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về cao điểm nhập dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 12/5/2023 về cao điểm nhập dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) trên địa bàn. Trong đợt cao điểm, UBND thị xã đã quyết liệt chỉ đạo Công an thị xã và Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường kiểm tra, xác minh, xác định đúng trong các trường hợp tìm thấy thông tin công dân nhưng thông tin không trùng khớp, chưa thống thất thông tin giữa CSDLQGVDC với Sổ hộ tịch để làm sạch dữ liệu, đảm bảo nguyên tắc thông tin: “Đúng, đủ, sạch, sống”. Kết quả là thị xã Chơn Thành đã hoàn thành cao điểm dữ liệu Sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền CSDLQGVDC vào ngày 10/7/2023 với tổng số dữ liệu hộ tịch được nhập là 77.569 trường hợp, đạt 100%.

Trong năm, UBND thị xã đã kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức Tư pháp - hộ tịch đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các công chức hộ tịch trên địa bàn thị xã có trình độ chuyên môn phù hợp, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch theo quy định. Để đảm bảo công tác chuyên môn luôn được xuyên suốt, UBND thị xã cũng đã bố trí, điều động, công chức Tư pháp – hộ tịch giữa các địa phương và tổ chức thi tuyển để kịp thời bổ sung đối với các phường còn thiếu chức danh công chức Tư pháp - hộ tịch. 

anh tin bai

Thực hiện mô hình chính quyền thân thiện trong cải cách hành chính, bà Võ Thị Hồng Cúc – Trưởng Phòng Tư pháp – TUQ. Chủ tịch UBND thị xã gửi lời chúc mừng và trao Giấy chứng nhận kết hôn cho một cặp vợ chồng có yếu tố nước ngoài

Trong thời gian tới, thực hiện kế hoạch công tác Tư pháp - hộ tịch năm 2024, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn, UBND thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch ở cơ sở; tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Hộ tịch để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, đăng ký hộ tịch bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. 

Quốc Huy – Phòng Tư pháp
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner