THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025.
Lượt xem: 109
Trên cơ sở Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình khuyến công Quốc gia giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025. Chương trình thực hiện đến hết năm 2025.

Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Chương trình) với các nội dung chính sau:

@>> MỤC TIÊU CHUNG

- Động viên và huy động tác nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

- Phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ an ninh quốc phòng của tỉnh.

- Xây dựng Chương trình có ý nghĩa quan trọng hoàn thành các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Trên cơ sở đa dạng hóa ngành nghề, quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh.

- Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Khuyến khích, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra sản phẩm hàng hoá quy mô lớn có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu vật liệu, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

@>> ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG, NGÀNH NGHỀ ƯU TIÊN, THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công thương tỉnh Bình Phước.

- Đối tượng áp dụng: Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, gồm:

+ Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, bao gồm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

+ Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

- Phạm vi áp dụng và ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công:

+ Chương trình gồm các nội dung của hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

+ Ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.

- Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2025.

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN MỜI QUÝ VỊ QUAN TÂM NGHIÊN CỨU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 775/QĐ-UBND (QUÉT MÃ QR HOẶC BẤM VÀO TẢI VỀ)

anh tin bai
 

CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHƠN THÀNH QUAN TÂM VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 CÓ THỂ LIÊN HỆ ĐẾN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SAU:

(1) TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại: 0271.2210474),

Website https://khuyencongbinhphuoc.gov.vn.

(2) PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ CHƠN THÀNH

Địa chỉ: đường Nguyễn Huy Tự, Trung tâm hành chính thị xã Chơn Thành, KP Trung Lợi, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; email: pkt.txct@binhphuoc.gov.vn.

 

Bùi Phước Linh - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Chơn Thành.
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner