CHƠN THÀNH: Triển khai các công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
Lượt xem: 40
Ngày 02/4/2024, UBND thị xã Chơn Thành họp triển khai các công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp còn có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: UBMTTQVN thị xã, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, phòng Tài chính –Kế hoạch, phòng Kinh tế, phòng Văn hóa –Thông tin, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm GDNN-GDTX thị xã; Lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách LĐTBXH các xã, phường.

 

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân chủ trì cuộc họp

 

anh tin bai

Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Huy Hiệp trình bày dự thảo kế hoạch tại cuộc họp

 

Theo đó, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn thị xã Chơn Thành đặt ra những mục tiêu phấn đấu trong năm 2024 giảm 03 hộ nghèo (tương ứng với giảm 0,01% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới); đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi, nhà ở, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, nước sạch và vệ sinh, thông tin,…;100% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo; Các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện theo quy định sẽ được thụ hưởng các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững.

 

anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, UBND thị xã đặt ra các giải pháp thực hiện cụ thể như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

- Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Ngoài kinh phí từ Ngân sách Trung ương phân bổ, huy động tối đa các nguồn lực xã hội tham gia công tác giảm nghèo bền vững; bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và huy động đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình: Tiếp tục áp dụng nguyên tắc trong quản lý, trình tự xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

- Nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác giảm nghèo, những
người tham gia thực hiện các nội dung của Chương trình để hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, hỗ trợ người dân nâng cao năng lực, không rơi vào tình trạng nghèo đói. Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho các đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện các dự án của Chương trình.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

 

Điểu Thị Tuyền - Văn phòng HĐND và UBND thị xã
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner