Chơn Thành: Triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện”
Lượt xem: 335
Thực hiện Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/09/2023 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 22-1-2024, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân, chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện trên địa bàn thị xã Chơn Thành năm 2024.

 

Sau khi nghe Phòng Nội vụ thị xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện việc triển khai mô hình “chính quyền thân thiện” trên địa bàn thị xã trong thời gian qua. Các thành viên dự họp đã phát biểu ý kiến, phân tích đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

 

anh tin bai

(Đại diện Phòng Nội vụ thị xã báo cáo tại cuộc họp)

 

Theo kế hoạch trong năm 2024 thị xã Chơn Thành thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện với nội dung: “4 xin”, “4 luôn” và “5 không”; trong đó:

- 4 xin: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép.

- 4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- 5 không: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;  Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;  Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Thực hiện giải quyết hồ sơ khi đủ điều kiện ngay trong ngày, đặc biệt không để ngày thứ 6 hẹn qua tuần...

 

 

anh tin bai

(Thành viên dự họp phát biểu ý kiến)

 

Việc xây dựng Chính quyền thân thiện nhằm xây dựng Chính quyền thân thiện nhằm thực hiện tốt việc phục vụ Nhân dân khi đến giải quyết công việc hành chính với tinh thần trách nhiệm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức (CBCC); cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân góp phần nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ trên địa bàn thị xã. Tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, CBCC trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là thái độ của CBCC được giao nhiệm vụ giao tiếp, tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ Nhân dân.

 
anh tin bai

(Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp)

 

Tại cuộc họp Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã phường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị địa phương khẩn trương triển khai thực hiện, đăng ký mô hình phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình đảm bảo theo quy định. Đối với các đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình thì tiếp tục nhân rộng và gửi đăng ký lại mô hình và báo cáo kết quả thực hiện. Đối với các đơn vị chưa đăng ký, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục rà soát đăng ký (đăng ký mới), triển khai thực hiện, đảm bảo các tiêu chí quy định tại Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 14/09/2023 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn tỉnh.

 

 

Ngô Xuân Thắng – Phòng Nội vụ thị xã
Tin khác
1 2 3 4 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner