CHƠN THÀNH: HỘI NGHỊ THÔNG QUA THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC THANH NIÊN THỊ XÃ CHƠN THÀNH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NĂM 2023.
Lượt xem: 176
Chiều ngày 15/03/2023, UBND thị xã Chơn Thành đã tổ chức Hội nghị thông qua thông qua Kế hoạch phát triển chiến lược thanh niên thị xã Chơn Thành năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.
anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị gồm có: Các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình phát triển thanh niên thị xã Chơn Thành (theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND thị xã).
Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Lệ Hằng - Phó Trưởng phòng Nội vụ đã trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển chiến lược thanh niên thị xã Chơn Thành năm 2023 và Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023.

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Lệ Hằng - Phó Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tại Hội nghị

Trong dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 đề ra các nội dung trọng tâm như sau: Tiếp tục triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020 Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Bình Phước và Chương trình phát triển thanh niên thị xã Chơn Thành giai đoạn 2022 - 2030; Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên; Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; Chương trình phát triển thanh niên thị xã giai đoạn 2022 - 2030 cũng như phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023.
Thêm vào đó, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã tham gia góp ý về  nội dung thực hiện, công tác tổ chức và nhiệm vụ thực hiện từ đó hoàn chỉnh kế hoạch Kế hoạch phát triển chiến lược thanh niên thị xã Chơn Thành năm 2023.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề xuất sửa đổi, bổ sung các mục tiêu, nội dung phát triển thanh niên cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để Phòng Nội vụ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo

 

Tin khác
1 2 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner