CHƠN THÀNH: HỌP UBND THỊ XÃ - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG NĂM 2023
Lượt xem: 221
Chiều ngày 12/10/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức họp UBND thị xã nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2023. Đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp gồm có các đồng chí là Lãnh đạo các Ban HĐND thị xã; Ủy viên UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Chơn Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

anh tin bai

Đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã thông qua dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện tháng 10/2023; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND thị xã và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan, xã, phường trong 9 tháng năm 2023.

 

Tại cuộc họp, các thành viên ủy ban và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng góp của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vào các dự thảo báo cáo cũng như báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh– Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023 cần có sự phối hợp của toàn bộ các cơ quan, đơn vị như sau:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những công việc tồn đọng. Rà soát, đánh giá, có giải pháp hữu hiệu để tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Chú trọng các giải pháp để tăng nguồn thu cho ngân sách, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã đã thông qua.

2. Tiếp tục tăng cường hơn nữa quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt chú trọng công tác quản lý về quy hoạch (lập, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch…), xây dựng, đất đai, khoáng sản, môi trường. Phát huy vai trò gương mẫu, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; đề xuất khen thưởng, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình chây ì, làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

3. Tiếp tục tập trung triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2023. Tập trung thực hiện và hoàn chỉnh đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Chơn Thành, quy hoạch phân khu các phường, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án, nhất là một số dự án trọng điểm như KCN và dân cư Becamex – Bình Phước, các dự án đường giao thông, các dự án đường điện, các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2023...

4. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Hợp tác xã, tổ hợp tác; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để có biện pháp chủ động ứng phó.

5. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Minh Lập, xây dựng khu nông thôn kiểu mẫu tại các xã; tiếp tục tổ chức thực hiện các tiêu chí thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; triển khai kế hoạch trồng cây xanh, thu quỹ phòng chống lụt bão.

6. Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ năm học 2023-2024; tiếp đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia; tập trung thực hiện công tác kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm theo kế hoạch; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

7. Quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cung cầu hàng hóa, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024 và triển khai thực hiện công tác chăm lo Tết, công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Quan tâm thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, trang trí Tết, tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị để đón chào Xuân mới 2024.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ hành chính; thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

9. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo kế hoạch năm 2023. Tiếp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương); đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số, các nội dung của Đề án 06/CP.

10. UBND các xã, phường tăng cường công tác thu ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2023. Chủ động thành lập các Tổ công tác để làm việc, đôn đốc các doanh nghiệp để thực hiện thu các khoản thuế và thu quỹ phòng chống thiên tai. Đề nghị Bưu điện thị xã tập trung nguồn lực để thực hiện công tác thu hộ: Thuế và quỹ phòng chống thiên tai.

11. Bên cạnh đó, các phòng, ban, cơ quan đơn vị quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Các cơ quan, đơn vị tăng cường giải ngân các nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn được cấp trên giao.

- Phòng Quản lý đô thị: nâng cao trách nhiệm, tập trung, quyết liệt trong việc tham mưu lập và điều chỉnh các quy hoạch; xây dựng kế hoạch cắm mốc các tuyến đường chính theo quy hoạch đã được duyệt; đẩy nhanh tiến độ giải quyết dự án đường TTHC đi Minh Hưng.

- Phòng Tài nguyên và môi trường: khẩn trương tham mưu việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và giải quyết đơn thư.

- Phòng Kinh tế:Tập trung hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu kiểm chứng liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã; Phối hợp với UBND xã, phường tăng cường công tác thu quỹ phòng chống thiên tai.

- Trung tâm Y tế thị xã: Thực hiện tốt việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thanh lý trạm Y tế cũ xã Minh Thắng để bàn giao mặt bằng xây dựng Trạm y tế mới./.

Trịnh Văn Lịch- Văn phòng HĐND và UBND thị xã
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner