THỊ XÃ CHƠN THÀNH TỔ CHỨC LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 11/2023
Lượt xem: 143
Sáng ngày 06/11/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 11/2023. Tham dự Lễ chào cờ gồm có Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND thị xã, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc thị xã.

Tại Lễ chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng/2023, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2023.

 

anh tin bai

 Toàn cảnh Lễ chào cờ tháng 11/2023

 

Phát biểu tại Lễ Chào cờ, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt yêu cầu thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, các cơ quan đơn vị tập trung phối hợp tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được đưa vào chương trình công tác năm 2023 của UBND thị xã, cũng như nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, ban ngành địa phương, trong đó phải khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 11/2023. Nhiệm vụ cụ thể của một số cơ quan, đơn vị cần triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

(1) Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung rà soát các nguồn thu, để có giải pháp cụ thể, phấn đấu thu đạt kế hoạch, chỉ tiêu được giao.

(2) Phòng Quản lý Đô thị chủ trì khẩn trương tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chơn Thành, hoàn thiện quy hoạch phân khu các phường, quy hoạch chung các xã; Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc làm cơ sở quản lý kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn; Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và tập trung giải quyết đơn thư thuộc lĩnh vực quản lý.

(3) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh và các cơ quan, ban ngành đoàn thể liên quan tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, cung cấp thông tin cho cơ quan pháp luật, tập trung giải quyết đơn thư; hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trình UBND tỉnh; rà soát hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh về những tồn tại của dự án đường Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu dân cư, đô thị và dịch vụ, thương mại Suối Đôi; Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

(4) Phòng Kinh tế tiếp tục xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2023 của thị xã, tập trung công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh các giải pháp thu quỹ phòng chống thiên tai.

(5) Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Tổ chức phúc tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2023; Phát động Tháng bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn huyện năm 2023.

(6) Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch, triển khai sớm việc trang trí, tuyên truyền, chỉnh trang đô thị dịp lễ, Tết năm 2024.

(7) Thanh tra thị xã phối hợp cùng Ban Tiếp Công dân thị xã tiếp tục tập trung rà soát xử lý các vụ việc phức tạp; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn thư.

(8) Phòng Nội vụ chủ trì tham mưu Triển khai thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

(9) Ban chỉ huy Quân sự thị xã và Công an thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tập trung thực hiện tốt các kế hoạch chuyên đề do Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai.

 

 

Võ Văn Sơn - Văn phòng HĐND và UBND thị xã
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner