CHƠN THÀNH: Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2022–2023
Lượt xem: 266
Ngày 24/8/2023, Ban Chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” thị xã Chơn Thành ban hành báo cáo số 101/BC-BCĐ báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2022–2023.

Trong năm học 2022 – 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường từ thị xã đến các xã, phường được củng cố thường xuyên và có sự chỉ đạo thống nhất từ thị xã đến cơ sở, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, đoàn thể nhất là sự cố gắng của toàn thể cán bộ, giáo viên trong ngành giáo dục, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Phong trào vận động Toàn dân đưa trẻ đến trường thực sự đã trở thành ngày Hội lớn được cả xã hội quan tâm.

anh tin bai

(Hình minh họa, nguồn: Internet)

Kết quả vận động như sau:

- Bậc học Mầm non

- Tổng số trẻ 0-2 tuổi:  1776 trẻ; ra lớp: 250 trẻ; đạt tỷ lệ: 14,7% (tăng 13,2% so với năm trước).

- Số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi trên địa bàn: 3413 Cháu, tổng số ra lớp: 2814 Cháu, đạt tỉ lệ: 82,4% (vượt chỉ tiêu 4,4 % so với kế hoạch đề ra). Số Cháu chưa đến lớp: 559 Cháu, chiếm tỉ lệ 16,3%.

- Tổng số trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên địa bàn: 1148 Cháu; ra lớp: 1147 Cháu; đạt tỷ lệ: 99,9% (tăng 0,1% so với năm trước). Số Cháu chưa đến lớp: 1 Cháu, chiếm tỉ lệ 0,08%.

- Bậc học Tiểu học

- Số trẻ 6 tuổi trên địa bàn: 1148 em, ra lớp 1: 12147 em; đạt tỷ lệ 99,9% (vượt chỉ tiêu 0,2% so với kế hoạch đề ra). Số trẻ chưa đến lớp: 1em (xã Minh Lập); chiếm tỉ lệ: 0,08%.

- Bậc Trung học cơ sở

Tổng số trẻ 11 tuổi HTCTTH vào học lớp 6 năm học 2022-2023: 1326/1326 em; đạt tỉ lệ: 100% (đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra).

- Số học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022: 1233/1232 em; đạt tỉ lệ: 99,9%. Trong đó có 1169/1232 em vào lớp 10 THPT, TTGDTX-GDNN, trường dạy nghề, đạt tỉ lệ: 94,8 %.

* Học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục đi học: 64 em (tỷ lệ 5,19%). Gồm có: phường Minh Hưng 07 em, phường Hưng Long: 20 em, xã Nha Bích: 11 em, xã Minh Thắng: 05 em, xã Minh Lập: 13 em, xã Quang Minh: 08 em.

- Công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục

+ Công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi: 9/9 xã, phường duy trì đạt chuẩn quốc gia năm 2022; tỉ lệ đạt chuẩn 99,9%.

+ Công tác phổ cập giáo dục tiểu học: 9/9 xã, phường đạt chuẩn mức độ 3; tỉ lệ đạt chuẩn 97,4%.

+ Công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở: 9/9 xã, phường duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; tỉ lệ đạt chuẩn 93,4%. (Trong đó đạt chuẩn mức độ 1: xã Quang Minh; Đạt chuẩn mức độ 2: phường Hưng Long, phường Minh Thành, xã Minh Thắng, xã Minh Lập, phường Minh Hưng, xã Nha Bích; Đạt chuẩn mức độ 3: phường Thành Tâm, phường Minh Long).

+ Công tác phổ cập bậc trung học: 01 phường (Minh Long).

+ Công tác Chống mù chữ: đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 9/9 xã, phường; tỉ lệ đạt chuẩn 92,6 %.

Trong năm học 2022 - 2023, các địa phương không huy động được học viên ra các lớp chống mù chữ và phổ cập giáo dục theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” thị xã đề ra.

CHI TIẾT BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Tải về

Quang Luyến
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner