Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, nâng cao chỉ số Papi, chỉ số Sipas, Chỉ số Par Index năm 2023.
Lượt xem: 506
Ngày 22/9/2023, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế của Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022, nâng cao chỉ số Papi, chỉ số Sipas, Chỉ số Par Index năm 2023. Đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Hải Vân và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã phường và lãnh đạo các cơ quan: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã.  
anh tin bai

Đồng chí Hà Duy Đạt - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị

Qua báo cáo của các đơn vị tại cuộc họp cho thấy: Công tác cải cách hành chính của thị xã năm 2023 được lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm, trong năm thị xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, như: Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức ký cam kết giữa Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã và Chủ tịch UBND các xã, phường với Chủ tịch UBND thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Bên cạnh đó, công tác Chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cải cách hành chính tiếp tục được được đẩy mạnh; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính cơ bản được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như báo cáo đã nêu, đó là: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết quá hạn còn cao, tỷ lệ văn bản ký số còn thấp; việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác viết và áp dụng sáng kiến về cải cách hành chính chưa được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện; việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao (100%), việc sử dụng mail công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt……

anh tin bai

Đồng chí Trần Thị Lệ Hằng - PTP Nội vụ trình bày báo cáo tại Hội nghị

Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 13/01/2023 về việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Chơn Thành và tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số Papi, chỉ số Sipas, Chỉ số Par Index năm 2023. Cụ thể:

1. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; 
 2. Đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.
3. Tập trung nguồn lực bao gồm nhân lực và kinh phí để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra
4. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với việc tạo động lực cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị
5. Đổi mới phương pháp đánh giá, theo dõi kết quả việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đồng thời khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đo lường kết quả thực hiện cải cách hành chính.
6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. 

Đối với những vấn đề khó khăn vướng mắc của từng đơn vị phát sinh trong quá trình thực hiện cần chủ động có giải pháp théo gỡ, nếu xuất phát từ nguyên nhân khách quan thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã để chỉ đạo tập trung tháo gỡ.

Trần Thị Lệ Hằng - Phòng Nội vụ thị xã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner