Chơn Thành: Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương xây dựng khu vực phòng thủ; giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 32
Ngày 25/3/2024, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương xây dựng khu vực phòng thủ; giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Lê Hoàng Lâm. Ông Hà Duy Đạt – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN thị xã; Ban Chỉ đạo KVPT thị xã, theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thị xã Chơn Thành; Hội đồng GDQP&AN thị xã, theo Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của UBND thị xã; Đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã, Lãnh đạo Nông trường cao su Minh Hưng, Chi nhánh Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an.

 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị

 Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ và công tác giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2024, Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt yêu cầu:

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và cấp trên về công tác quốc phòng địa phương, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ và công tác giáo dục quốc phòng và An ninh từ đó giúp cho các cấp các ngành từ thị xã xuống cơ sở nắm chắc và thực hiện một cách hiệu quả, tập trưng và tăng cường việc phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác quốc phòng an ninh ở địa phương.

Thứ hai, Đối với Ban CHQS thị xã cần chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng mạng lưới quân báo nhân dân rộng khắp để chủ động nắm tình hình, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

- Tham mưu Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo xã Minh Thắng, Quang Minh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2024 đạt hiệu quả thiết thực, sát với tình hình thực tế địa phương.

- Phối hợp với công an thị xã và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt Nghị định  02, 03 bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng thành phần, số lượng, có chất lượng chính trị ngày càng cao; sau khi HĐND thị xã thông qua Nghị quyết sửa đổi đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025; tổ chức xây dựng trung đội dân quân thường trực Ban CHQS thị xã theo đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ. Tăng cường tham mưu thực hiện công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự bảo đảm đúng quy trình và đạt chỉ tiêu trên giao.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thị ủy, Phòng Nội vụ và cơ quan có liên quan cử cán bộ tham gia đào tạo ngành quân sự cơ sở, tạo nguồn bổ sung cho địa phương; kiện toàn sắp xếp cán bộ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng theo quy định. Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh để mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đối tượng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhất là đối với học sinh, sinh viên đúng chương trình, nội dung theo quy định.

- Tổ chức hội thao thể dục, thể thao quốc phòng; Hội thi bắn súng quân dụng cho lực lượng DQTV năm 2024 và tuyển chọn vận động viên luyện tập nâng cao tham gia hội thao cấp tỉnh đạt kết quả cao.

 

anh tin bai

Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt phát biểu tại Hội nghị

 

Thứ ba, Đối với Công an thị xã: Phối hợp với Ban CHQS thị xã luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu xử lý các tình huống A2, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các tình huống về phòng thủ dân sự; hướng dẫn các đơn vị tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo cơ quan thuộc quyền phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 02, 03 của Chính phủ.

Thứ tư, đối với Phòng phòng Tài chính-Kế hoạch: Phối hợp chặt chẽ với Công an, Quân sự thị xã làm tốt công tác tham mưu trong việc bảo đảm kinh phí theo các đề án của HĐND thị xã đã được phê duyệt, mua sắm công cụ hỗ trợ, súng bắn Flycam và xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ, sau khi hoán đổi vùng lõi căn cứ hậu cần kỹ thuật bảo đảm kinh phí cho việc xây dựng các công trình và cơ sở hạ tầng về công trình quốc phòng và an ninh.

Thứ năm, đối với các phòng, Ban, ngành đoàn thể của thị xã: Cần chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ và công tác giáo dục quốc phòng và An ninh trên địa bàn thị xã; như vậy thì việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương mới đạt được hiệu quả thiết thực.

Thứ sáu, đối với UBND các xã, phường: Chủ động bố trí kinh phí địa phương để mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ; xây dựng thao trường, bãi tập, chỉ đạo lực lượng thuộc quyền thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động, huấn luyện, tạo nguồn cán bộ tham gia đào tạo năm 2024.

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

Nhân dịp này UBND thị xã Chơn Thành đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023.

 

 

Nguồn hình ảnh: Fapage Chơn Thành, Đổi mới và Phát triển

 

Trần Quang Luyến – Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Tin khác
1 2 3 4 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner