CHƠN THÀNH: Họp UBND thị xã (mở rộng) - đánh giá tình hình kinh tế - quý I năm 2024
Lượt xem: 35
Ngày 01/04/2024, UBND thị xã Chơn Thành tổ chức họp UBND thị xã (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2024. Ông Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có Phó chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hưng, Lãnh đạo: UBMTTQVN thị xã, các Ban HĐND thị xã, Ban Tuyên giáo thị ủy và các Ủy viên UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Lãnh đạo Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Điện lực Chơn Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

anh tin bai

Đồng chí Hà Duy Đạt, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

 

Tại cuộc họp Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã đã thông qua dự thảo Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng quý I/2024 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2024 và quý II/2024; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBND thị xã và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, cơ quan, xã, phường tháng 03/2024 và quý I năm 2024.

Tại cuộc họp, các thành viên ủy ban và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng góp của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị vào các dự thảo báo cáo cũng như báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

 

anh tin bai

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thị xã Hà Duy Đạt đã nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong tháng 03 năm 2024 nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra, cụ thể như sau:

1. Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự toán thu ngân sách, việc thực hiện các dự án đầu tư công, cũng như các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 được tỉnh giao và HĐND thị xã thông qua. Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2024 và các nội dung chỉ đạo điều hành của UBND thị xã, Chủ tịch UBND và các cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Phương án UBND tỉnh đã ban hành. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng. Triển khai hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất, việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các công trình xây dựng tạm (lán trại); cơ sở thu mua phế liệu; công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ lưới điện cao thế trên địa bàn và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả HTX, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Theo dõi sát diễn biến của tỉnh hình hạn hán để có biện pháp chủ động ứng phó. Quan tâm triển khai phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII năm học 2024-2025.

4. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nha Bích và hoàn chỉnh hồ sơ trình xét công nhận đối với xã Minh Lập; xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở các xã. Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt quy hoạch phân khu các phường, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã. Hoàn thành công tác rà soát, báo cáo UBND tỉnh đối với các tồn tại, vướng mắc trong dự án BT xây dựng đường giao thông từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng.

5. Tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2023-2024; công tác tổ chức các hoạt động hè năm 2024, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, đuối nước; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo kế hoạch năm 2024; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của địa phương.

6. Thực hiện đẩy mạnh thực hiện công tác chuyển đổi số, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát xử lý dứt điểm những vấn đề tồn tại, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương theo kế hoạch năm 2024. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống tội phạm; tập trung quyết liệt triển khai các nội dung của Đề án 06/CP.

 

 

Trịnh Văn Lịch - Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
  Trang chủ |  Kinh tế |  Văn hóa - xã hội |  Xây dựng Đảng | An ninh - Quốc phòng | Cải cách hành chính |  MTTQ & Đoàn thể  

 

Cổng thông tin điện tử UBND Thị xã Chơn Thành

 Địa chỉ: khu phố Trung Lợi - phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND&UBND thị xã Chơn Thành

 Điện thoại: 02713.660.099

 Email: ubnd.txct@binhphuoc.gov.vn

Ghi rõ nguồn "chonthanh.binhphuoc.gov.vn" và dẫn đến URL nguồn tin khi phát hành từ website này

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị

image banner